Konkordato nedir?
Konkordato nedir?

Artan enflasyon sebebiyle gelen ekonomi kriz pek çok şirketi konkordato ilan etmeye zorladı. Tarihsel kelime anlamı papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan bir anlaşma olarak geçiyor. Fakat günümüzde bambaşka bir anlama daha sahip. Peki ünlü şirketlerinde ilan ettiği konkordato nedir? Hangi firmalar konkordato ilan etti? Bütün detaylar haberimizde.

Konkordato nedir?

Konkordato nedir?

Konkordato; en basit tabirle iflastan kurtulmak için borç alan ve veren kurumların ya kişilerin karşılıklı belirli tavizler vermesi ile sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Konkordato iflas ertelemesi kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğu doldurdu.

Borçlarının vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesini ya da borçlu oldukları şirket ya da kişilerin alacaklarında indirim yapması ile borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklidir.

İflas erteleme, iflas ve konkordato arasında ki farklar

  1. İflas erteleme sadece şirketler için geçerliydi fakat konkordato; sermaye, gerçek kişiler, şahıs şirketleri ve dernekleri de kapsıyor.
  2.  İflas erteleme oldukça maliyetliydi fakat konkordato daha az maliyetlidir.
  3. iflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı iflas etmiş kişiyi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. Konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler.
  4. İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır yani alacaklarının rızası önemlidir.
  5. İflasın ertelemesinde faiz söz konusudur , fakat konkordato da kural olarak konkordato süresinde faiz işlemez.

Kimler konkardato için başvurabilir

İflasa tabi olsun ya da olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabiliyor. Ayrıca, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.

Konkordato için nereye başvurulmalı?

İflasa tabi olan şirketler için borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi’nden , merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında ise Türkiye’deki şubenin, birden fazla şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden , iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden talep edilebilirler.

Alacaklılar konkordato bilgisine nasıl sahip olacak?

Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak bilgilendirme ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca, yapılan ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

Konkordato süresi ne kadar?

Borçlunun mahkemeye yapacağı başvuru ile eğer mahkeme başvuruyu kabul ederse, konkordatonun başarılı olacağına karar verirse, borçluya 1 yıllık kesin mühlet verecek ve gerekli olursa bu süreye 6 ay da ekleyecek. Tüm mühlet tarihleri kullanırsa bu süre 23 aya kadar çıkabiliyor.

Hangi şartlarda konkordato onaylanıyor?

Konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflası durumunda alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması ile mahkeme sürecini başlatıyor.

Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağına da karar verir.) konkordato projesinin öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması ile mahkeme projeyi onaylamış olur.

Proje’nin kabul edilmesi için gereken çoğunluk nedir?

Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakları paranın yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından onaylanıp imza atılmış ise kabul edilmiş sayılır.

Örnek ile açıklamamız gerekirse;

Kaydedilmiş alacaklı sayısının 120 kişi, kaydedilmiş alacak miktarının 120 bin TL olduğu farz edilse projenin kabulü için alacaklı sayısının en az 61 kişi, alacak miktarının da 60 bin TL yi aşması gerekir.

Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşıyor ise

Yine örneklendirecek olursak kaydedilmiş alacaklı sayısının 120 kişi kaydedilmiş alacak miktarının 120 bin TL olduğu farz edilse projenin kabulü için alacaklı sayısının en az 31 kişi, alacak miktarının da 80bin TL yi aşması gerekiyor.

Konkordato başvurusunda bulunan şirket mallarını satabilir mi?

Konkordato süresi başladıktan sonra borçlu şirket mallarını satamaz, bağışlayamaz ya da kiralayamaz.

Konkordatonun işçinin alacaklarına etkisi nedir?

İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibi yapabilir veya yapılmış icra takiplerine devam edebilirler.

İşçi alacaklarının konkordatoya yazdırılmış olması gerekir. Konkordatoya yazdırılmış işçi alacakları için konkordato zorunlu değildir. Herhangi bir indirime tabi olmaksızın alacaklarını talep edebilirler.

Begüm Sarıyağ / Evden Haberler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın