İmar durum belgesi ücreti 2018 tutarı!

İmar durum belgesi ücreti 2018 tutarı belli oldu. Belge ücretine 5 TL zam yapıldı. Yeni ücret arsa büyüklüğüne göre 55 TL ile 80 TL arasında değişiyor.

İmar durum belgesi ücreti

İmar durum belgesi nedir? Ne işe yarar?

İnşaata başlamadan önce, yapılacak binaya mimari proje hazırlamak için, arsanın imar durumunun öğrenilmesi gerekiyor.

İmar durumu belgesi ilgili belediyeden temin edilebiliyor. Belgede üzerinde çalışılacak imar parselinin kullanım şekli ve yapı özellikleri bulunuyor.

Bu belgede ayrıca inşaatın teknik şartları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenmiş olur.

İmar durum belgesinde bulunan bilgiler ise şunlar;

*Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

*İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

*Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

*Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği

İmar durum belgesi nasıl alınır? Başvuru için hangi evraklar gerekli?

Bir arsaya ait imar durum belgesini almak için, arsanın bulunduğu ilçe belediyesine bizzat arsa sahibinin başvurması gerekiyor.

Başvuru için imar durum belgesinin istendiğine dair bir dilekçe sunmak gerekiyor.

İmar durum belgesi başvuru dilekçesi örneğine haberin sonundan ulaşabilirsiniz.

Dilekçenin dışında gerekli belgeler ise söz konusu arsanın imar planı dışında kalıp kalmadığına göre değişiyor. İmar planı dışında kalmayan, belediyenin yetkili olduğu alanların içerisinde bulunan arsaların imar durum belgesi için gerekli evraklar şöyle;

1- Tapu aslı ve fotokopisi

2- Tapu sahibine ait kimlik fotokopisi

3- Kadastro Müdürlüğü’nden alınmış parsele ait onaylı kadastro çapı fotokopisi

4- Başvuru dilekçesi ( TC Kimlik no, Adres, Telefon numarası bulunacak)

5- Borcu yoktur kaşesi veya yazısı(başvuru dilekçesine basılıyor)

6- Tapu sahibi dışında biri başvuruyorsa tapu sahibinden alınmış vekaletname

Ayrıca belge için başvuru sırasında İmar durum belgesi harcı da ödeniyor.

İmar durumu belgesi ücreti 2018

İmar durum belgesi ücreti, başvuru anındaki parsel alanına göre maktu olarak ücretlendiriliyor.

İmar durumunda değişiklik yoksa ücretin yarısı, değişiklik varsa ücretin tamamı alınıyor.

İmar durumu belgesi ücreti 2018 (İlk müracaatta her bir belge için)

0-1000 m2 arası

55 TL

1000 m2’den büyükse

80 TL

İmar durum belgesi dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yorum yazın


*