BAHÇEŞEHİR GÖLET PROJESİNE YARGIDAN “DEVAM” KARARI GELDİ
Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Göleti projesinde süren hukuki sürece yönelik açıklamada bulundu. Belediye, Danıştay’ın projenin yürütmesini durdurma kararının bölge idare mahkemesi tarafından durdurulduğunu söyledi. Buna göre  inşaat çalışmalarının hukuken devam edebilir.

Top inşaat firmasında

Belediyeden yapılan açıklamada, Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından Bahçeşehir Gölet alanında yürütülen çalışmaya yönelik alınan yürütmeyi durdurma kararının, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca daha önce belediye lehine karar vermiş olan 6. bölge idare mahkemesi, Danıştay’ın bozduğu kararında ısrar etti.

Böylece yeni bir karar alınıncaya kadar göletteki çalışmaların sürmesini engelleyecek hukuki bir durum kalmadı.

Belediye yetkilileri firmanın çalışmalarını sürdürmekte serbest olduğunu belirtiyor.

Derenin ıslahı karşılığı inşaat yapılıyor

Söz konusu proje alanında Başakşehir Belediyesi’nin 1990 yılında yapılan Bahçeşehir İmar Planı’na göre 13 bin 500 metrekarelik bir imar hakkı bulunuyor. Belediye Meclisi’nde alınan karar gereği bu 13 bin 500 metrekarelik alan, derenin ıslah edilmesi ve 300 bin metrekare park rekreasyon alanının düzenlenmesi karşılığında ihaleye çıkarılmıştı.

Rekreasyon ve dere ıslahı projesinin durdurulması hususunda CHP’li Meclis üyelerinin açtığı dava sonrasında Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Gölet Bölgesi’ndeki inşaat durdurulmuştu.

Açılan karşı davalarla çalışmaların yeniden başlamasının önü de açılmış oldu.