YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? ÜCRETİ KİM ÖDEYECEK? BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kamuoyunda “imar affı” olarak isimlendiren İmar Barışı yürürlüğe girdi. Tek maddelik yasadan sonra imar barışının nasıl uygulanacağını belirleyen “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Yapı kayıt Belgesi ücreti ne kadar olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Yapı Kayıt Belgesi ücretini kim ödeyecek? İşte imar affı veya imar barışının tüm detayları..

Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?

SONUÇLARI GÖSTER

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? ÜCRETİ KİM ÖDEYECEK? BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İMAR AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yapı Kayıt Belgesi’ni, 31 Aralık 2017 tarihinden önce, imar mevzuatına aykırı yapılmış yapı sahipleri alabilecek.

İMAR AFFI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapı Kayıt Belgesi için başvurular 8 Haziran’da başlayacak. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Bakanlar Kurulu bu süreyi 1 yıla kadar artırabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Bu ücretin hesaplanması için 2 rakamı bilmek gerekecek.

1- Yapının bulunduğu arsanın maliye veya belediye tarafından belirlenen “Arsa rayiç bedeli”

2- Yapının inşaat maliyeti (İnşaat maliyeti, gecekondularda metrekare başı 600 TL, 6 kata kadar binalarda metrekare başı 1.000 TL, 6 kattan yüksek veya lüks binalarda ise metrekare başı 1.600 TL olarak hesaplanıyor)

Yapı Kayıt Belgesi ücreti, konutlarda bu iki rakamın toplamının yüzde 3’ü olacak.

Ticari amaçlı kullanımlarda ise bu iki rakamın toplamının yüzde 5’i oranında Yapı Kayıt Belgesi ücreti ödenecek.

Eğer kat mülkiyeti alınacaksa, Yapı Kayıt Belgesi ücretinin iki katı ödenecek.

RUHSATSIZ VEYA İSKANSIZ BİNALARDA YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Ruhsatsız ve iskansız yapılarda Ruhsatı veya iskanı olmayan binalardaki kat maliklerinin tamamı, Yapı Kayıt Belgesi bedelini, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılacak.

Yapı Kayıt Belgesi ücretinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Eğer diğer malikler ödemek istemez ve bir malik bütün ücreti kendisi öderse, bu kişi diğer mal sahiplerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahip olacak.

Yani ruhsatsız yapılarda Yapı Kayıt Belgesi almak için binanın tamamının ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bunun için binadaki çoğunluğun karar vermesi de gerekmiyor. Bir kişi, bütün binanın Yapı Kayıt Belgesi ücretini ödeyip bu belgeyi alabiliyor ve ödediği fazladan tutarı da diğer mal sahiplerinden isteyebiliyor.

RUHSATI OLAN ANCAK İMARA AYKIRI BÖLÜMLERİ BULUNAN BİNALARDA YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Ruhsat veya iskanı olan, ancak çeşitli bölümlerinde imara aykırılıklar bulunan binalarda, Yapı Kayıt Belgesi ücretini hangi daire veya iş yeri imara aykırı inşa edilmiş ise o daire veya iş yerinin sahibi ödeyecek.

Eğer bu yapılarda, imara aykırı olan bölüm ortak kullanım alanındaysa, ortaklaşa ödenecek.

Aynı binadaki bir bağımsız bölümün mal sahibinin aldığı Yapı Kayıt Belgesi’nden diğer kişiler yararlanamayacak.

YAPI KAYIT BELGESİ NE İŞE YARAYACAK?

Yapı Kayıt Belgesi şu işlere yarayacak;

1- Yapı Kayıt Belgesi olan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

2- Yapı Kayıt Belgesi olan yapılara ait yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

3- Yapı Kayıt Belgesi olan yapılarda, kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti yapılabilecek.

4- İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek, eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

5- Yapı Kayıt Belgesi olan yapılarda ruhsat alınmaksızın basit onarım ve tadilatlar yapılabilecek.

6- Yapı Kayıt Belgesi olan yapılara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilecek.

HAZİNE VEYA BELEDİYE ARAZİSİ ÜZERİNDEKİ KAÇAK YAPILAR İMAR BARIŞINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar Hazineye ait arsalar üzerindeyse, bu arsa herhangi bir özel kanuna tabi değilse arsa Bakanlığa tahsis edilecek.

Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan bu kişilere satılacak.

Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilecek. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanacak.

Arsanın yüzölçümü çok büyük, buna karşılık üzerindeki yapı küçük ise, arsa ifraz edilecek veya taşınmaz hisseli olarak satılabilecek.

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara da Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Bu durumda, rayiç bedel bakanlığa değil, belediyelere ödenecek.

KİMLER YAPI KAYIT BELGESİ ALAMAYACAK?

Yapı Kayıt Belgesi alamayacak ve imar affından yararlanamayacak yapılar şunlar;

1- Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde bulunan yapılar

2- İstanbul tarihi yarımada içinde kalan yapılar

3- Çanakkale Gelibolu SİT alanı içinde kalan yapılar

4- Başka şahısların arazisi üzerine yapılan yapılar

5- İmarı park, okul, yol gibi sosyal donatı alanı olan arsalarda yapılan yapılar

Bu yapılara Yapı Kayıt Belgesi verildiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak. Ayrıca alınan bedel iade edilmeyecek. Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

YAPI KAYIT BELGESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli sayılacak. Binanın Yapı Kayıt Belgesi olsa da herhangi bir sebeple yıkılması durumunda yerine yapılacak yeni binada yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı yapı sahibinin sorumluluğunda olacak.Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yorum yazın


*