Tüik kira artış oranı 2019 verileri!
Dar gelirlilere 20 yıl vadeli düşük faizli kredi verilecek

Ev sahipleri, kira sözleşmelerinin dolduğu tarihte kiraya zam yapılmasını talep edebiliyor. Şimdiye kadar bu talep Tüik tarafından açıklanan 12 aylık Üfe’yi geçemiyordu. Ancak 2019 yılıyla birlikte baz alınan enflasyon türü değişecek. Tüik kira artış oranı 2019 yılı hesaplamalarında artık 12 aylık Tüfe oranları geçerli olacak. İşte detaylarıyla Tüik kira artış oranı 2019 yılı hesaplama yöntemi.

Tüik kira artış oranı 2019 ! Ay ay tüm veriler!

Tüik kira artış oranı 2019

Türkiye’de yaşayanların yüzde 65’i kendi evinde oturuyor. Yüzde 10 kadarıysa ailesinin yanında, evinde veya lojman gibi kira verilmeyen yapılarda kalıyor. Yüzde 25’lik bir kısım ise kiracı. İşte bu yüzde 25’lik kısım her ay mal sahibine kira veriyor. Sözleşmeler genelde yıllık yapıldığından sözleşmenin yenileneceği tarihte de kiraya bir miktar zam yapıyor. Borçlar Kanunu’na göre mal sahibi tarafından talep edilecek kira zammı Tüik tarafından açıklanan enflasyon oranlarını geçemiyor. Bu sebeple kiraya yapılacak zam ” Tüik kira artış oranı ” olarak biliniyor. Tüik kira artış oranı 2019 yılı hesaplamalarında, 12 aylık Tüfe ortalaması kullanılacak.

Yani Tüik verilerine göre Aralık ayı verilerine göre (Ocak ayında açıklanır) 12 aylık Tüfe ortalaması yüzde 20 ise, ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam isteyecek.

Kira artış oranı 2019 yılı hesaplama örneği

2018 Ocak-2018 Aralık ayları arasında bir kişinin 12 ay boyunca 1.000 TL kira verdiğini farz edelim. Bu kişi sözleşmesi de 4 Ocak itibariyle dolmuş olsun. Tüik tarafından en son açıklanan 12 aylık Tüfe oranı da yüzde 20 diyelim. Bu durumda bu kişi 2019 yılı boyunca aylık ne kadar kira verecek? Ev sahibi en fazla ne kadar kira talep edebilir? Kira artış oranı hesaplaması şöyle yapılıyor;

Kira + ( Kira x (Tüfe / 100 ) )

1.000 + ( 1.000 x (20 / 100) )

= 1.000+ ( 1.000 x 0,2 )

= 1.000 + 200

= 1.200 TL

Bu ev sahibi tarafından istenebilecek en üst sınırdaki kira zammı. Eğer ev sahibi ile kiracı anlaşamazlar ise yapılaca zam oranını mahkeme belirliyor.

2019 yılı Tüfe oranları ( Kira artış hesaplaması oranları)

Bu alanda Tüik tarafından veriler açıklandıkça ay ay kira artış hesaplamasından kullanılacak Tüfe oranlarını göreceksiniz.

Tüfe Her 1.000 TL kira için ne kadar zam yapılacak?
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Kiraya zam yapmazsam ne olur?

Ev sahibi ve kiracı, kira bedeli konusunda anlaşamaz ise mahkemeler devreye giriyor. Mahkemeler, Tüfe, emsal dairelerin kiraları ve kiralanan konutun durumuna göre karar veriyor.

2018 yılında yargıtay, “Sözleşmede kiraya zam yapılacağı belirtilmemişse kiracı zam yapmak zorunda değil” anlamına gelecek bir karar almıştı. Birçok kişinin kullandığı hazır sözleşmelerde zam oranı belirtilmiş değil. Bu da ev sahipleri aleyhine, kiracılar lehine bir durum yaşanmasına neden oluyor.

Kira sözleşme örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın