Toki’den nasıl ev alınır 2019
tokiden nasıl ev alınır

Türkiye’de deprem çok fazla can kaybına neden olan afetler arasından. Bu da iyi altyapıya sahip ve deprem yönetmeliğine uygun konutların ihtiyacını doğuruyor. Açılımı Toplu Konut İdaresi olan Toki bu ihtiyacı karşılamaya yönelik evlerin temeli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 1984 yılında atılmış. Günümüzde ise “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği” kapsamında yeni bir vizyona kavuşan idare, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak çalışmalarına devam ediyor.  Toki 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmakta ve ayrıca, Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Peki Toki’den nasıl ev alınır? Bu sorunun cevabı haberimizde.

tokiden nasıl ev alınır

Toki evlerinin amacı nedir

Toki’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre derleyecek olursak:

 1. Yurt içi ve yurt dışında proje geliştirmek,
 2. Konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 3. Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak,
 4. Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanda çalışanları desteklemek,
 5. Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,
 6. Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 7. İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,
 8. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak,
 9. Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,
 10. Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek,
 11. Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek,
 12. Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,
 13. Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Toki evlerine kimler başvurabilir?

Toki tarafından inşa edilen konut projelerine Türkiye’de 25 yaşını doldurmuş her vatandaş başvuru yapabilir. Toki’den nasıl ev alınır sorusuna cevap arandığında, tüm vatandaşların bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor.

Başvurular genel olarak 4 kategoride kabul ediliyor:

 • 1. Kategori – Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri
 • 2. Kategori – En az %40 Engelli Vatandaşlar
 • 3. Kategori – Emekli Vatandaşlar
 • 4. Kategori – Diğer alıcı adayları

Diğer alıcı adayları kendinden önceki kategoride yer alan vatandaşların ardından başvuru listelerinde kendine buluyor.

Toki başvuru şartları neler?

Toki herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemekte ayrıca Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanındığı da bilinmelidir. Başvuru şartlarına göre Toki’den nasıl ev alınır;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvurulacak projenin bulunduğu il veya ilçede 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,
 3. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracak olan adayların en az 3 yıldır ikamet ediyor olmak,
 4. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç tutuluyor),
 5. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması(Birinci kategoriden başvuracak olanlar ve hisseli olarak konut sahibi olanlar hariç),
 6. Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak,
 7. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olmak (İstanbul’da 4.800 TL)
 8. Yalnızca bir adet başvuru yapmak
 9. Bu başvuru şartlarını yerine getiren herkes Toki evlerine başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında götürülecek belgeler 2019

Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların Toki konutlarından ev alabilmesi için bazı belgeleri kuruma teslim etmesi gerekiyor. Ancak bu noktada unutulmaması gereken bir husus var, başvuruyu yaptıktan sonra bir eve sahip olmuyorsunuz. Kazanabilmek için asil adaylar arasına girmelisiniz. Şimdi başvuru için gerekli belgeleri yazalım:

 • Kimlik fotokopisi,
 • Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için Emekli Sandığı’ndan alınacak “Hak Sahipliği Belgesi”,
 • Engelli vatandaşların tam teşekküllü hastanelerden alması gereken ve en az yüzde 40 engelli olunduğuna dair rapor,
 • Emekli vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesi ibraz edilmeli.

Kura ile Toki’den nasıl ev alınır

Önceden belirttiğimiz gibi Toki evlerinde bazı alıcılara kurlarda ayrıcalık sağlanabiliyor. Bunlar şu şekilde;

 • Şehit aileleri (Bu kişiler direkt olarak konut alma hakkına sahiptir, sadece kura ile hangi konutta oturacakları belirlenir),
 • Engelli vatandaşlar (Toki projelerinden %5 konut ayrılmaktadır, bu konutlar üzerinde hak sahibi olacak kişiler için bir kura çekilişi yapılır. Kurada çıkmayan kişiler tekrardan diğer çekilişlere de katılır),
 • Emekli olan kişiler (Toki projesi dahilinde bulunan konut sayısının %25’i ayrılır ve kura çekilerek bu dilim üzerindeki hak sahibi olan kişiler belirlenir ve bu kurada seçilmeyen kişiler de bir sonraki kurada yeniden çekilişe dahil olur),

Kura da size çıkması halinde Toki’den nasıl ev alınır? Yapmanız gereken Toki idaresi tarafından size verilecek tarihlerde, kura sırasında belirlenen konut için gerekli olan ilk peşinat ödemesini yapmanız. Sonrasında sözleşmeyi imzalamanız gereklidir. Eğer bu gereklilikleri yerine getirmezseniz Toki size verdiği evi iptal edecek ve yedek kura çekimlerinden birine evi devredecektir. Kura da evi almaya hak kazanan kişiler için Toki tarafından sadece bir kere satış sözleşmesi düzenlenmektedir. Bu sözleşmenin bir kere daha tekrarlanma ya da başka bir Toki projesinde size yeni bir proje açma durumu söz konusu olmayacaktır.

Gayrimenkul sözleşmesi imzalama aşamasında neler yapılmalı?

Toki’den nasıl ev alınır sorusuna cevap arandığında, bu noktada, konut belirleme ve seçme kurasında hayalinizdeki eve sahip olmaya hak kazandığınızı varsayalım. Kura işleminden sonra belirlenen tarihlerde sözleşme imzalamanız gerekeceğini belirtmiştik. Bu aşamada bazı belgeleri ibraz etmelisiniz.

Belgeleri ibraz etme sırasında gerçeğe aykırı beyanda asla bulunmamalısınız. Aksi takdirde kura da hak sahibi olduğunuz konutu alma hakkını kaybedersiniz. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları gelir kaydediliyor. Ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade ediliyor. Dolayısıyla en çok dikkat edilmesi gereken nokta burası diyebiliriz.

İşte sözleşme imzalama aşamasında ibraz edilmesi gereken belgeler:

 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için 3 yıl),
 • 1. Kategori’de yer alan başvuru sahiplerinin dışındakiler için il/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alacağı tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belge,
 • Hane halkı gelirinin istenen en fazla tutar kadar olduğunu kanıtlayan belge,
 • Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
 • Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Toki tarafından yapılan açıklamada, gerekli görüldüğü takdirde ek belge istenebileceği belirtiliyor.

Satışta olan Toki projelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kübra Baloğlu / Evden Haberler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın