Miras Vergisi 2. taksit dönemi başladı

Miras vergisi 2. taksit dönemi başladı. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre ödenen miras vergisinin ilk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapıldı. 2. taksit döneminin kasım ayında ödeneceği Miras vergisi 2018 yılı oranları ne kadar? Miras vergisi ödemeleri nereye yapılacak? Miras vergisi nedir? İvansız intikal nedir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?

SONUÇLARI GÖSTER

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Miras Vergisi 2. taksit dönemi başladı

Miras vergisi nedir?

Vergiler; gelir, harcama veya servet üzerinden alınır. Miras vergisi de servet üzerinden alınan bir vergidir. Bir kişinin vefatı soncunda mal varlığı veraset yoluyla mirasçılara geçer. Miras yoluyla, ivazsız şekilde mal veya hak elde eden kişiler veraset ve intikal vergisi mükellefi olur.

İvazsız intikal nedir?

Ölümün söz konusu olmayıp; karşılıksız olarak bir varlığın, diğer bir kişiye intikal edilmesi haline hibe veya ivazsız intikal olarak ifade edilir.

Miras vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım

Kendisine miras kalan kişilerin, mükellef olarak gözüktüğü Veraset ve İntikal vergisi 2. taksit dönemi 1 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında ödenecek. Bu vergi, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi olduğu gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekmekte.

Ayrıca, malların karşılıksız bir şekilde bir kişiden diğer kişiye geçişi halinde de miras vergisi ödeniyor.

Miras vergisi nereye ödeniyor?

Miras vergisi, vefat eden şahsın son kanuni ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu vergi dairesinde ödenecek.

Toplam 6 taksitte ödeniyor.

Vergi, tahakkukundan itibaren üç yılda senede iki eşit taksit olmak üzre toplamda 6 taksit şeklinde ödeniyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre ödenen bu vergi, belli süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Vergi ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde ödeniyor.

Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama

Bir şahsa miras yoluyla 300 bin TL miras kaldığını varsayalım;

Vergi dilimi: 300 bin TL’nin, 240 bin TL’si için yüzde 1 ( 2.400 TL ) geriye kalan 60 bin TL’si için yüzde 3 (1.800 TL)

Vergi Matrahı: 97.846 TL (Belirli giderler düşüldükten sonra vergiye konu olan bölümü)

300 bin TL için,Veraset ve İntikal Vergisi: 978 TL

Ödeme: 163 TL x 6 Taksit şeklinde ödenecek (3 yıl boyunca, her yıl mayıs ve kasım aylarında ödenmeli.)

2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları

Matrah Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 240 bin TL için 1 10
Sonra gelen 570 bin TL için 3 15
Sonra gelen 1 milyon 270 bin TL için 5 20
Sonra gelen 2 milyon 200 bin TL için 7 25
Matrahın 4 milyon 280 bin TL’yi aşan bölümü için 10 30

Burak ERK / Evden HaberlerBu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yorum yazın


*