KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ TARTIŞMASINA CENTURY 21 ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZHAN ATALAY DA KATILDI!
Century 21 Türkiye’nin Eski Genel Müdürü şu an Certified Business Consultant’ta Yönetim Danışmanlığı görevini yürüten Özhan Atalay, Konut fiyatlarında balon analizi yaptı.

“Öncelikle konut fiyatlarındaki balonun ne olduğu tanımını yapalım. Balon, fiyatların olması gerekenden daha yüksek seviyelerde olduğunu, fazla artmış olduğunu iddia eden, her an patlayıp söneceğini var sayan bir yaklaşım tanımı. Peki fiyatların olması gerektiğinden daha yüksek olup olmadığını nasıl anlayacağız ?

Klasik yaklaşıma göre serbest pazar ekonomisinde fiyatları arz ve talebin karşılıklı belirlediğini söyleyebiliriz. Bir ürün talep gördüğü sürece fiyatı yükseliyor, en azından aynı kalıyor. Talep azaldığında fiyat düşmeye başlıyor. Fiyat düşünce bazı üreticiler bu alandan çekilmeye başlıyorlar. Arz azalınca fiyatlar yeniden yükselme eğilimine giriyor. Bunu gören yatırımcılar yeniden piyasalara girmeye başlıyor, sonra daha fazlası giriyor ve bir süre sonra yeniden arz fazlası oluşuyor. Bu yukarı aşağı dalgalanmalar ile fiyatlar belirli bir çizgide gitmeye devam ediyorlar.

Konut sektöründe fiyatlar artmaya devam edecektir. Bunun iki temel nedeninden biri nüfusun sürekli artması, ancak şehirlerin konut üretme kapasitelerinin neredeyse dolmuş olması, ikincisi ise köyden kente göçün hala devam etmesidir.

Diğer etkenler ise kentsel dönüşüm ile kalitesiz konutların kaliteli konut haline getirilmesinin getirdiği fiyat farkları ile Dünya’da tüm ürünlerde oluşan fiyat artışları sebebi ile her yıl gelen maliyet farklarıdır.

Tüm bu etkenlerin getirdiği sürekli bir fiyat artışı, emlak piyasalarının yatırım aracı olarak ta görülmesine yol açmakta, ihtiyaç sahipleri haricinde sürekli talep gelmektedir. Büyük sermaye sahipleri yatırım amacı ile inşaatlar yapmakta, gayrimenkul satın almaktadırlar.

Bir diğer etken ise yabancılara yapılan satışlardır. Önceden Türkiye’nin ucuz olması, ılıman iklimi ve doğal güzellikleri nedeni ile başta Almanlar ve İngilizler olmak üzere yoğun bir Avrupalı satışı var iken son birkaç yılda oluşan istikrarsızlık, darbeler, terörist saldırılar Avrupalıların kaçmaya başlamasına yol açmış, bunun yerini Rus ve Arap yatırımcılar almıştır.

Bu durumda konutlardaki fiyat artış nedenlerini özetlersek ;

1) Yoğun talep gören şehirlerimizin Türkiye ölçeğindeki fiyat farkları kıyaslaması
2) Şehir merkezlerinin konut üretebilme kapasitesinin durumu
3) Satılmayan, üretim fazlası konutların durumu
4) İnşaat firmalarının finansal gücü
5) Konutlardaki kalite artışının getirdiği fiyat farkı
6) Nüfus artışı, evlenme ve ayrılma istatistikleri
7) Enflasyon oranı
8) Satınalma gücü paritesindeki artış
9) Türkiye dışından gelen talebin yoğunluğu
10) Konut m2 lerinin azalması

TCMB in yayımlamış olduğu Konut Fiyat Endeksine göre 2010 – 2016 arası konut fiyatlarının % 106 arttığını görüyoruz. Yaklaşık % 20 ye yakın yıllık fiyat artışına tekabül etmektedir.

Burada bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum ki o da aynı dönemde yapılan yeni konutların fiyat artışının % 99 olduğudur. Yani yapılan yeni konutların fiyat artışı, yanında mevcut konutların da fiyat artışını getirmektedir.

Sadece üç büyük ilin fiyat artışlarına baktığımızda ise bunun % 150 civarında olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye ortalamasından %44 lük bir fazlalık söz konusudur.

TCMB, konutlardaki kalite artışının getirdiği fiyat artışını yaklaşık %26 olarak bulmaktadır.

Aynı dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 50.3 olduğunu görüyoruz

Nüfus artış istatistiklerine bakarsak kabaca aynı dönemde Türkiye nüfusunun % 20, üç büyük şehir ortalamasının ise %27 arttığını görüyoruz. Sadece İstanbul daki nüfus artışı ise % 28,7 dir.

Fazla dikkat çekmeyen bir başka konu da yeni yapılan konutların m2 lerinin daha düşük olması ve bunun getirdiği nispi değer artışıdır. Eski ve yeni konutların m2 lerini de kıyasladığımızda büyüklüğün düştüğünü görebiliriz. Eskinin 150-200 m2 3+1 4+1 dairelerinin yerlerini 80-100 m2 arasındaki 1+1, 2+1 daireler almıştır. İki adet 80 m2 2+1 dairenin fiyatı bir adet 160 m2 3+1 daireden oldukça fazla ettiği için m2 lerin küçülmesi, konut fiyatlarının artışına sebep olmaktadır.

Özellikle İstanbul ölçeğinde bakıldığında bu derece yoğun bir talep gören İstanbul konutlarının son 15 yılda % 37 civarında daha fazla değerlenmesini ben balon olarak görmüyorum.

İki nedenden dolayı bunu söyleyebiliyorum;

Birincisi, İstanbul ve büyük şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye’de köyden kente göçün hala devam etmesidir. Bu durumda şehirlerdeki arsa ve binaların sürekli değerlenmesi kaçınılmazdır.

İkinci neden, iş hayatının ve firmaların şehirlerin belirli bölgelerinde toplanmış olması ve bu bölgelerde kentsel dönüşüm dışında yeni konut üretme imkanının kalmamış olmasıdır. Maslak, Levent, Ataşehir gibi bölgelerde iş merkezleri 50 şer kat ve üzerine çıkan devasa gökdelenler haline gelmişlerdir.
İstanbul’da metro ağının yaygınlaşması, metronun ulaştığı arterlerde değer artışı getirmektedir
Bu durumda gelir seviyesi artış gösteren kitlelerin artan trafikten kaçmak için iş merkezlerine yakın yerlere talep göstermeleri ve fiyat artışına yol açmaları kaçınılmazdır. Türkiye ve İstanbul için kira/satınalma rasyosu ortalaması kabaca 18-20 yıllarda iken bu tür semtlerde rayiçler 25, hatta 30 yılı bulmuştur ki bana göre anormal bir durum değildir. Buna aşağıda değineceğim
Kira/Satınalma Rasyosu dediğimiz oran; Türkiye ve İstanbul ortalamasında yaklaşık 214 aya denk gelmektedir. (Bknz: TCMB Konut İstatistikleri)

Diğer bir deyiş ile 214 ayda veya 18 yılda ödediğiniz kira tutarı, evin satınalma değerine denk gelmektedir. İstanbul dahil büyük şehirlerde bu oran bölgesel olarak farklar gösterse bile temelde benzerlik göstermektedir.

Bu oranın Dünya’nın pek çok metropolündeki oranın altında olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bu durumda iki önemli sonuca ulaşıyoruz;

Ortalama 18-20 yılın altındaki konutlarda BALON YOKTUR – DOĞRU dur
Ortalama 18-20 yılın üzerindeki konutlarda BALON VARDIR – HEM DOĞRU HEM YANLIŞ tır
Eğer siz oturmak amacı ile değil yatırım yapmak amacı ile bir yer satın alacaksanız ikinci önermedeki rasyoya dikkat etmelisiniz. Belli ki o bölgede arz/talep fazlası yaşanmaktadır. Kiraya verirseniz daha düşük bir kira geliri elde edeceksiniz. Belirli bir dönem sonunda satmayı düşünürseniz muhtemelen oldukça düşük bir artış elde edeceksiniz. Yani önerme DOĞRU dur.

Eğer siz oturmak amacı ile bir konut satın alıyorsanız İkinci önerme YANLIŞ tır, Dünyadaki her konut tektir ve eşsizdir. Konut satın almak araba satın almak gibi değildir. Bir yaşam tarzı satın alıyorsunuz. Beğendiğiniz semtte çok beğendiğiniz bir konutu sadece kira rasyosuna uygun almaya kalktığınızda bulamayabilirsiniz. Bu durumda rasyodan fazlasını vermeye hazır olmalısınız

Özetlemek gerekirse; esasında herkesin ortak korkusu var ki, konut alımından/satımından zarar edermiyim korkusu. İnsanlar konuta yatırım yaparken korkuyorlar. Konuta yatırım yapmadıklarında da korkuyorlar. Krizler ülkesi olan ülkemizde kimsenin korkusu haksız da değil. Konut sektörünün geçmiş performansını devam ettirip ettiremeyeceği konusu herkesi ürkütüyor.

Ya balon varsa ?

Satın almayı düşünen biri, fiyatlarda balon var ise aldıktan sonra fiyatların düşmesinden korkuyor. Satmayı düşünen de sattıktan sonra ya hemen değerlenirse ne yaparım diye korkuyor.

Türkiye’de, hatta Dünyada konut fiyatlarında balon olduğu kesindir şeklinde tartışmalar var. Buna kesinlikle katılmadığımı söyleyebilirim. Türkiye’de konut sektörü 2000-2004 yılları arasında da çok büyük bir krize girmişti, yaprak kıpırdamıyordu. Ama asıl büyümesini o tarihlerden sonra gerçekleştirmiştir. Bugün tanıdığımız pek çok büyük konut firması, o tarihten sonra büyümüştür.

Şöyle toparlayalım;

Elbette her malın fiyatını arz/talep dengesi belirler. Ülkede bir siyasal kriz çıktığında, iş hayatı durgunluğa girdiğinde, doğal afetler olduğunda bazı insanlar konutlarını olabildiğince hızlı nakde döndürmek isteyeceklerdir. Talep azalacak, arz artacak, etrafı fırsatçılar dolduracaktır. Böyle bir durumda sadece konut fiyatları değil, araç fiyatları, arsa fiyatları vs vs her türlü yatırım aracı da düşme gösterecektir.

Bu durumlar ülkemizde oldukça fazla yaşanmakla birlikte yine de normal harici bakılması gereken durumlardır. Risk her zaman vardır ve kaçış yoktur. Ama, konut fiyatları boş yere yükselmemiştir, normal şartlarda düşmeyecektir, kimse aptal değildir. Herkes, araştırmalar neticesinde alım yapmaktadır.

Şu anda sektörde görünen duraklama etkisi de geçicidir. Rusya krizi, terör eylemleri, darbe, TL nin değer kaybetmesi vs vs ile gelen resesyon, konut satışlarını sekteye uğratmıştır, ama şimdilik uğratmıştır.

İnşaat yatırımları, ekonominin sıcak olduğu dönemdeki beklentilere göre yapılırlar. Şu anda inşaat firmalarının atıl stokları olduğu doğru evet ancak Türkiye’de konut fazlası yoktur. Satın alma paritesine göre konut fazlası vardır yani sizin alabileceğiniz fiyatın üzerinde konutlar vardır ama sizin konut ihtiyacınız devam etmektedir.

Şu dönemde konut üreten firmaların, fiyatları düşürmeleri, vadeleri uzatmaları da gayet normaldir. Finans gücü zayıf olan bazı inşaat firmalarının iflas erteleme istemeleri de muhtemeldir.

Ancak bu gelişmelerin hiçbiri Türkiye’de konut fiyatlarında balon olduğunun bir göstergesi değildir. Er veya geç bu arz fazlası talebini bulur ve sektör yolunda ilerlemeye devam eder.

Aşırı değerlenmiş bazı semtler veya aşırı fiyat istenen bazı prolere dikkat edilmek kaydı ile konut sektöründe bence balon yoktur, fiyatlar normaldir ve beş sene ve üzeri hedefleniyorsa yatırım yapmaktan korkulmamalıdır.

Dikkat edilmesi gereken nokta konutun finansa sıkışmış ve her an iflas erteleme bayrağını çekebilecek bir firmadan alınmamasıdır.”

Özhan Atalay – Yönetim Danışmanı

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88