Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları ve gerekli evraklar
Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları ve gerekli evraklar

Türkiye’nin büyük bölümü 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Bu da özellikle 1999 öncesinde inşa edilen yapılar için büyük risk anlamına geliyor. Son yıllarda bu riskin azaltılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Devletin kentsel dönüşüm sürecine teşvikler ve destekler getirmesi de, bu sürecin hızlanmasını etkiledi. Bu noktada devlet tarafından sağlanan en büyük teşviklerden biri de kentsel dönüşüm kira yardımı… Peki kentsel dönüşüm kira yardımından kimler yararlanabiliyor? Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler? Başvurular nereye yapılıyor? Başvuru için hangi evraklar gerekiyor? Evdenhaberler olarak kentsel dönüşüm kira yardımı konusunu sizin için araştırdık…

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları ve gerekli evraklar

Kentsel dönüşüm kira yardımı nedir?

Devlet, mevcut yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla bazı kolaylıklar sağlıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı da bunlardan biri.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm nedeniyle evi yıkılanlara devlet her ay belli bir miktarda kentsel dönüşüm kira yardımı yapıyor.

Kimler kira yardımı alabiliyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak için;

 • Söz konusu yapının Riskli raporunun bulunması,
 • Kira yardımı talebinde bulunan mal sahibi veya kiracının riskli olduğu tespit edilen binada ikamet ediyor olması,
 • Riskli binanın tahliye edilmiş olması,
 • Mal sahibinin bakanlığın sunduğu kentsel dönüşüm faiz desteği imkanından yararlanmıyor olması,

gerekiyor.

Bakanlık yardım için gelir şartı aramıyor. Zengin de fakir de bu imkandan yararlanabiliyor.

Ayrıca bakanlık kiracı-mal sahibi ayrımı da yapmıyor. Hem kiracılar, hem de ev sahipleri kentsel dönüşüm kira yardımı alabiliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı sadece konutlarda geçerli değil. İşyeri sahibi veya kiracıları da kentsel dönüşüm kira yardımı imkanından faydalanabiliyor.

Kira yardımı ne kadar süreyle yapılıyor?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, bina tamamlanana kadar sürüyor. Ancak bu süre için devletin koyduğu bir üst sınır 18 ay. Yani kira yardımı 18 aydan daha uzun bir süre yapılamıyor. Bu nedenle vatandaşların mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm sözleşmelerine konutun 18 ay içinde teslim edilmesi, aksi taktirde kiranın tamamının müteahhit tarafından karşılanması gerektiğinin not düşülmesi gerekiyor.

2019 yılı kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı aylık 595 TL ile 960 TL arasında değişiyor.

Kira yardımı Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karaman, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Sinop, Tunceli ve Yalova’da 595 TL.

2019 yılı kira yardımının 675 TL olduğu şehirler ise şöyle; Aksaray, Amasya, Bitlis, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Uşak, Yozgat.

Kentsel dönüşüm kira yardım tutarının 2019 yılında 755 TL olduğu şehirler ise şunlar; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat ve Zonguldak.

Kira yardımı kapsamında ayda 830 TL ödenecek şehirler ise; Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

Adana, Antalya, Bursa ve Konya’da 2019 yılı kira yardım tutarı 905 TL.

2019 yılı kentsel dönüşüm kira yardımının en yüksek olduğu şehirler ise Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu şehirlerde yaşayan kiracılar ve mal sahipleri ayda 960 TL kentsel dönüşüm kira yardımı alabiliyor.

Kiracılara 2 ay, mal sahiplerine ise 5 aylık kira yardımı tek seferde peşin olarak ödeniyor. Geri kalan ayların bedelleri ise her ayın 15’inde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı için çok sayıda evrak istiyor. Yardımı alabilmek için evrakları eksiksiz teslim etmek gerekiyor.

Buna göre konut sahiplerinden istenen evraklar şöyle;

 • Başvuru dilekçesi (Dilekçeye BURADAN ulaşabilirsiniz.)
 • Nüfus cüzdanı
 • Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce onaylı olmalı)
 • Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı (Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda, riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi isteniyor.)
 • Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura
 • Yıkılan Yapılar Formu (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı isteniyor.)
 • Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu
 • T.C. Ziraat Bankası tarafından verilmiş hak sahibine/vekiline ait vadesiz TL hesaba ait hesap cüzdanı

Bütün evrakların hem aslı hem de fotokopisi gerektiğinden her bir evrakın fotokopisini yanınızda götürmenizde yarar var.

Konut kiracılarından istenen evraklar ise şöyle;

 • Başvuru dilekçesi (Dilekçeye BURADAN ulaşabilirsiniz.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı)
 • Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası
 • Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
 • Yıkılan Yapılar Formu, (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı)
 • T.C. Ziraat Bankası tarafından verilmiş kiracı/vekiline ait vadesiz TL hesaba ait hesap cüzdanı

İşyeri sahibinden istenen evraklar ise şöyle;

 • Başvuru dilekçesi (Dilekçeye BURADAN ulaşabilirsiniz.)
 • Tapu Belgesi Örnekleri (Kat Mülkiyetli, Kat İrtifaklı, Arsa Paylı)
 • Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı Örneği
 • Adres Bilgileri Raporu Örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
 • Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
 • İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
 • Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi isteniyor.)
 • Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,
 • Yıkılan Yapılar Formu (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı.)
 • Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
 • İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı
 • T.C. Ziraat Bankası tarafından verilmiş gerçek/tüzel kişiliğe ait vadesiz TL hesaba ait hesap cüzdanı (Başvuru firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalı.)

Kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru nereye yapılıyor?

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen mal sahipleri veya kiracılar başvuruları bulundukları şehirdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapıyor.

Başvuruları ve gerekli evrakları alan müdürlükler inceleme sonrası yardıma onay veriyor veya reddediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kira yardımı için tüm detayları anlatan dosyaya BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın