İskan alma şartları 2018! İskan almak için gerekli belgeler! İskan almak zor mu? İskan başvurusu nereye yapılır? İskan ücreti 2018!
İSKAN ALMA ŞARTLARI 2018! İSKAN ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER! İSKAN ALMAK ZOR MU? İSKAN BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR? İSKAN ÜCRETİ 2018!

Yapı Kullanma İzin Belgesi, kamuoyundaki yaygın ismiyle “İskan”, inşaat çalışmaları bittikten sonra, binada oturumun başladığı anlamına geliyor. Peki iskan almak zor mu? İskan almak ne kadar sürer? İskan alma şartları 2018 yılında neler? İskan başvurusu nereye yapılır? İskan ücreti 2018 yılında ne kadar? İşte iskan alma hakkında bilmeniz gereken her şey.

İSKAN ALMA ŞARTLARI 2018! İSKAN ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER! İSKAN ALMAK ZOR MU? İSKAN BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR? İSKAN ÜCRETİ 2018!

İSKAN ALMA ŞARTLARI 2018

İskan, bir binanın inşaatının bittiğini, binanın oturuma hazır olduğunu gösteren belge olarak nitelendiriliyor.

İskan almak için de yapının bittiğinin çeşitli kurumlardan alınan raporlarla, belgelerle ispatı gerekiyor.

İskan alma şartları 2018 yılında geçmiş yıllara göre farklılıklar içeriyor. Bunun sebebi de 2017 yılında yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”…

Yönetmelik iskan alma şartını neredeyse tek koşula bağlıyor; binanın ruhsata uygun olarak yapılması.

Elbette istenen belgeler de var.

İSKAN ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre iskan için gerekli belgeler şunlar;

 • Başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form
 • Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları
 • Enerji kimlik belgesi
 • Yapının fotoğrafları (2 adet 18×13 cm)

Yönetmeliğe göre bu belgeler dışında herhangi bir belge istenemiyor.

İSKAN ALMAK İÇİN İSTENMEYECEK BELGELER

Belediyeler iskan almak için vatandaştan o kadar çok belge istiyor ki 2017’de yürürlüğe giren Yeni İmar Yönetmeliği hangi belgelerin vatandaştan istenemeyeceğine de açıklık getirmiş.

Buna göre aşağıdaki belgeler vatandaştan istenemiyor;

 • Yetkili idarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgelerin de verilmesi zorunlu tutulmuyor
 • Daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenemiyor
 • Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler de başvuru sahibinden istenemiyor. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.
 • Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) bulunması halinde bilgiler buradan temin ediliyor. KPS üzerinden erişilebilen bilgiler yapı sahipleri veya vekillerinden istenemiyor.
 • Yapıya ait numarataj veya kanal bağlantısı yapılmasına ilişkin bilgiler, belediyelerin numarataj veya kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunuluyor. Vatandaştan istenemiyor.

Yönetmeliğe göre idarece, başvuru sahibinden istenemeyecek diğer belgeler ise şunlar;

 • Kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası,
 • Doğalgaz uygunluk belgesi,
 • Yangın güvenlik (itfaiye) raporu,
 • Sığınak raporu,
 • Emlak alım vergisi ve ilişik kesme belgesi,
 • Yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi,
 • Çevre düzenine ilişkin yazı,
 • İşgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı,
 • Vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge,
 • Belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler

İSKAN BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İskan için başvuru yapının bulunduğu belediyenin imar müdürlüğüne yapılıyor.

İSKAN ALMAK ZOR MU?

Bir çok bina inşaat ruhsatına uygun olarak yapılmadığından iskan almak zor. Ancak eskiden istenen bir çok belgeye gerek duyulmaması, inşaat ruhsatı tarihi sona erse de iskan almanın önünün açılmış olması nedeniyle geçmişe kıyasla iskan almak kolaylaştı.

İSKAN NE ZAMAN ALINIR?

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanması, 5 yıl içinde de tamamlanması ve iskan alınması gerekiyordu. Bu 5 yıllık süre, eğer diğer şartlar da uygunsa bir 5 yıl daha uzatılabiliyordu. Artık bu süre kısıtlaması yok. Yani inşaat ruhsata uygun şekilde yapılmış ise gerekli denetimler yapılmak kaydıyla her zaman iskan alınabiliyor.

Bu değişiklik 2017 yılında yürürlüğe giren Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde şöyle yer alıyor;

“Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir.”

İSKAN ÜCRETİ 2018

İskani ücreti metrekareye göre hesaplanıyor. Karma konseptli yapılarda her yapı cinsinin metrekaresi ayrıca hesaplanıyor.İskan ücreti 2018 yılında şu şekilde hesaplanacak;

 • Konut- Rezidanslarda inşaat alanı  1000 metrekareye kadar olan yapılarda metrekare ücreti 3.33 TL 
 • Konut- Rezidanslarda inşaat alanı 1.000- 15.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 3.6 TL 
 • Konut, Rezidanslarda inşaat alanı 15.000- 50.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 3.73 TL 
 • Konut- Rezidanslarda inşaat alanı 50.000- 100.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 4.13 TL 
 • Konut, Rezidanslarda inşaat alanı 100.000 metrekare ve üzeri yapılarda metrekare ücreti 4.66 TL 
 • Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) inşaat alanı 1.000 metrekareye kadar olan yapılarda metrekare ücreti 4.93 TL 
 • Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) inşaat alanı 1.000- 15.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 5.19 TL 
 • Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) inşaat alanı 15.000- 50.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 6.26 TL 
 • Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) inşaat alanı 50.000-100.000 metrekare arasındaki yapılarda metrekare ücreti 7.33 TL 
 • Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri yapılarda metrekare ücreti 8.79 TL 
 • Sanayi Yapılarında (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare ücreti 2.53 TL 
 • Özel Hizmet Binalarında (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare ücreti 2.53 TL 
 • Umumi Yapılarda (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare ücreti 0.8 TL 
 • Tarım Yapılarında metrekare ücreti 0.34 TL
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın