Emlak vergisinden kimler muaf? Kimler emlak vergisini indirimli öder?
Emlak vergisi, ülkenin neredeyse en geniş kitlesini ilgilendiren vergi türü. Gayrimenkul sahiplerinin tamamını ilgilendiriyor. Ancak hala kimlerin emlak vergisinden muaf olduğu, kimlerin vergi vereceği soruları cevap bulmuş değil. Bir çok kişi emlak vergisinden muaf olduğu halde ödemeye devam ediyor. İşte bunun için size küçük bir rehber hazırladık. Kimler emlak vergisi öder, kimler muaf, indirimden kimler nasıl yararlanabilir, gibi sorulara cevap vereceğiz.

Emlak vergisi ödemek zorunda mıyım? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan daire, arsa, dükkan vs tüm gayrimenkuller için ödeniyor. Bina veya arazinin sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziyi sahibi gibi kullananlar vergi mükellefi konumunda. Eğer binanın tamamı değil de bir kısmının sahibi iseniz, arsanız hisseli ise de sonuç değişmiyor. Herkes sahibi olduğu kısmı kadarının vergisini veriyor. Mirastan kalan mülklerde ise borcun tamamından tüm mükellefler sorumludur.

Emlak Vergisi’nden kimler muaf? Kimler emlak vergisi vermez?

Arsa, dükkan gibi gayrimenkullerde emlak vergisi istisnası yok, yani bu tarz gayrimenkulü olan vergi vermek zorunda. İstisna yalnızca konut sahipleri için uygulanıyor. Bunun için aranan şartlar ise;

*Dairenin brüt 200 metrekareyi geçmemesi

*Başka evinizin olmaması

*Görünen gelirinizin olmaması

Tek meskene sahip; geliri olmayan işsizler, ev hanımları vergi vermiyor. Ayrıca tek evi olan engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile emekliler, başvurmaları halinde emlak vergisinden muaf olabiliyor.

Ancak hatırlatalım, her türlü muafiyet için gerekli belgelerle başvurmak gerekiyor. Belediye, muaf olma özelliklerini taşısanız da, başvurmadığınız sürece vergi almaya devam ediyor.

Emlak vergisinden muaftım, ama başvurmadım. Şimdi başvursam eski ödediklerimi geri alabilir miyim?

Evet, emlak vergisi muafiyeti geriye doğru 5 yıl süreyle işliyor. Yani muaf olduğunuzdan habersiz bir şekilde ödediğiniz emlak vergilerini belediyeye başvurarak geriye dönük alabilirsiniz. Belediyenin bu talebe olumsuz yanıt vermesi halinde ise mahkeme kararıyla bu vergiler geri alınabiliyor.

Emlak vergisinde indirim var mı? Emlak vergisi indiriminden yararlanabilir miyim?

2014 yılından itibaren yeni inşa edilen binalardan konut alanlara, 5 yıl süreyle emlak vergisi geçici muafiyeti uygulanıyor. Buna göre konutun emlak vergisi değerinin 1/4’ü, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutuluyor. Yani indirim oranı yüzde 25. Bu indirimi almak için de konutu satın aldığınız yıl belediyeye başvuruda bulunmanız gerekiyor.

Satılan gayrimenkulün emlak vergisini kim öder?

gayrimenkul alım satımları sırasında konu olan bir nokta da budur. Gayrimenkul satın alan kimselerin vergi mükellefiyeti bir sonraki sene içerisinde başlıyor. Buna göre 2017’de satılan gayrimenkulün emlak vergisini eski mal sahibi öder. Yeni mal sahibinin vergi sorumluluğu 2018 yılında başlar.

Emlak vergisi oranı nedir? Emlak vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi oranları büyükşehirler ve küçük şehirlere göre değişiklik gösterir.

Emlak vergisi oranı büyükşehirlerde konutlar için rayiç bedelin binde 2’si, iş yerleri için binde 4’ü, imarlı arsalar için binde 4’ü, imarsız arsalar için binde 6’sıdır. Rayiç bedeli belediye belirler ve genelde gerçek değerinin çok altında olur.

Büyükşehirlerde 100 bin lira rayiç bedele sahip bir konut için 200 TL, aynı değere sahip iş yerleri için 400 TL, aynı değere sahip bir imarlı arsa için 400 TL, aynı değere sahip imarsız bir arsa içinse 600 TL senede emlak vergisi ödenir. 2 eşit taksitle ödendiğinden her taksitte söz konusu bedelin yarısı ödenir.

Emlak vergisi oranı büyükşehir ilan edilmemiş şehirlerde konutlar için rayiç bedelin binde 1’i, iş yerleri için binde 2’si, imarlı arsalar için binde 2’si, imarsız arsalar için binde 3’üdür.

Buna göre büyükşehir olmayan yerlerde 100 bin lira rayiç bedele sahip bir konut için 100 TL, iş yeri için 200 TL, imarlı arsa için 200 TL ve imarsız arsa için 300 TL emlak vergisi ödenir.

Emlak vergisini ödemezsem ne olur? Ne kadar ceza uygulanır?

Emlak vergisini ödemeyebilirsiniz. Bu durumda hakkınızda haciz işlemi uygulanmaz ama gecikme faizi alınır. Ödenmeyen emlak vergisinde ödenmeyen her ay için  yüzde 1.4  oranında gecikme cezası uygulanır. ödemek istediğinizde verginin aslıyla birlikte cezasını da ödemek zorunda kalırsınız. Özellikle gayrimenkulün satışı sırasında resmi makamlarca emlak borcunun olmaması şartı aranmaktadır.

Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi yıl içinde 2 eşit taksitte ödenir. Her yıl ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1 Eylül-31 Kasım tarihleri arasında ödenir.