Depozitoya faiz işlenir mi? Depozitonun sınırı var mı? Kiracı evden erken çıkabilir mi? İşte cevapları!
Kapora nedir? Kapora iadesi nasıl gerçekleşir?

Kiracı, depozitosunu bankadan faiziyle alacak. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Kiracı ile ev sahibi ilişkisi kanunen Borçlar Kanunu’na göre yapılıyor. Kanunda yer alan bir çok maddeden ev sahipleri de kiracılar da habersiz.

Depozito 3 aylık kirayı aşamaz

Borçlar Kanunu’nda kira artışından, evin hangi şartlarda tahliye edileceğine kadar birçok konu yer alıyor. Yasaya göre; depozito 3 aylık kira bedelini aşamıyor. Örneğin; 1500 liraya kiralanan daire için mülk sahibi en çok 4500 lira talep edebiliyor.

Depozito bankaya yatırılmak zorunda

Temmuz 2012’deki yasal düzenlemeyle depozito garanti altına alındı. Evi kiralayanlar parayı daire sahibine elden teslim etmeyecek. Depozito, ev sahibinin onayı olmadan çekilemeyecek şekilde vadeli mevduat hesabına yatırılacak. Kira süresince elde edilecek faiz geliri depozitoya eklenecek. Banka, sözleşme bittikten sonra, iki tarafın rızasıyla bu parayı kiracıya geri verecek.

Ev sahibi kontrat dolmadan kiracıyı çıkaramaz

Yasaya göre, ev sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramayacak. Mülk sahibi, kontrat süresi bitimine bir ay kala, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, önceki kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine dönüşür. Kiracı, evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini göstererek evden çıkabilir.

Kiracı erken çıkarsa ne olur?

Kiracıyı koruyan diğer düzenlemelerden biri ise erken tahliye konusu. Yasada erken tahliyede, taşınmazın bilirkişi tarafından belirlenecek kiraya verilebilme süresi kadar kira ödeme borcu öngörülüyor. Kiraya verileceği makul zaman (2 ay gibi) belirleniyor. Kalan 10 aylık kira bedeli yerine 2 aylık kirayı ödeyip evi tahliye imkanı sunuluyor.