Değerli konut vergisi hakkında bilinmesi gereken her şey!
Değerli konut vergisi hakkında bilinmesi gereken her şey!

Değerli konutlardan alınacak yeni vergi yasalaşarak yürürlüğe girdi. Peki değerli konut vergisi ne demek? Kimler bu vergiyi ödeyecek? Hangi konutun değeri nasıl belirlenecek? Oranı ne kadar olacak? Kimler ödemeyecek veya muaf tutulacak? İşte cevapları….

Değerli konut vergisi ne demek?

Değerli konut vergisi, konutunun değeri belli bir rakamın üzerinde olan konutlardan istenen bir vergi türü.

Kimler ödeyecek?

Değerli konutlar için uygulanacak yeni vergiyi, konutunun değeri 5 milyon TL üzerinde olan herkes ödeyecek.

İşyerleri de ödeyecek mi?

Hayır. Bu vergi türü sadece “mesken” nitelikli taşınmazlarda geçerli.

Değerli konut vergisi oranı ne kadar?

Vergi oranı, konutun değerine göre değişiklik gösterecek.

  • Konutunun değeri 5 – 7,5 milyon TL arasında olanlar için binde 3
  • Konutunun değeri 7,5 – 10 milyon TL arasında olanlar için binde 6
  • Konutunun değeri 10 milyon TL’yi aşanların için binde 10

Vergi kanununa göre “Matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır”. Daha net bir ifadeyle, konutun değeri ne kadarsa, girdiği dilime göre vergilendirilecek. Yani konutun 5 milyon TL’ye kadar olan kısmına başka bir oran, 5-7,5 milyon TL’lik dilimine başka bir oran uygulanmayacak.

Örneklerle anlatmak gerekirse;

6 milyon TL’lik bir konut için vergilendirme binde 3 oranı üzerinden yapılır ve vergi hesaplaması şöyle gerçekleştirilir;

6.000.000 x 3 / 1000 = 18.000 TL

9 milyonluk bir konutun vergisi binde 6 oranına göre belirlenir. Buna göre;

9.000.000 x 6 / 1000 = 54.000 TL

Görüldüğü gibi, iki konutun değeri arasında 1,5 kat fark olmasına rağmen, vergileri arasında 3 katlı fark bulunuyor.

Vergi yıllık mı olacak?

Söz konusu konutun 5 milyon TL’den daha fazla olduğu belirlendikten ve tebliğde bulunulduktan sonraki yıl vergi ödemesi başlayacak ve her yıl ödenecek.

Verginin miktarı, her yıl açıklanan “Yeniden değerleme” oranında artırılacak.

Vergi için beyanname verilecek mi?

Vergi beyannameyle verilecek. Mükellef, Tapu Kadastro tarafından belirlenen miktara ait belgelerle, konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyannamede bulunacak.

Beyanname dönemi, konutun değerinin tespitinden sonraki yıl başlayacak. Beyanname süresi ise Şubat ayının 20’sinde dolacak. Sonraki yıllar da bu beyanname verme işlemi sürecek. Elbirliği mülkiyetinde ortak beyanname verilebileceği gibi ayrı ayrı da beyanname verme imkanı olacak. Hisseli konutlarda ise her hisse sahibi kendi adına beyanname verecek.

Değerli konut vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

Verginin beyan süresi, konuta değer biçildikten sonraki yıl 20 Şubat’ta dolacak. Bu değerin payına düşen vergi ise iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit, Şubat ayının sonuna kadar ödenecek. İkinci taksit ise Ağustos ayının sonuna kadar verilebilecek.

Çok sayıda evi olanlar da vergi ödeyecek mi?

Birden fazla evi olan, evlerinin değeri tek tek 5 milyon TL olmasa da, toplam değerleri 5 milyon TL ve üzerinde olanlar bu vergiyi vermeyecek. Her ev kendi değeri oranında vergilendirilecek. Yani her biri 4 milyon TL değerinde 20 tane evi olan vergi vermezken, bir tane 5 milyon TL değerinde konutu olan bu vergiyi ödemek zorunda olacak.

Konutların değeri nasıl tespit edilecek?

Değerli konut vergisi için konutların değeri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Bu değer, hem Tapu Kadastro’nun internet sitesinde yer alacak, hem de sahibine tebliğ edilecek. Söz konusu değerin olması gerektiğinden daha fazla belirlendiğini düşünenler, 15 gün içerisinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz etmek zorunda. İtiraz sonrası yine 15 gün içinde Tapu Kadastro söz konusu konut için kesin ve son değer belirlemesinde bulunacak.

Tapu Kadastro tarafından belirlenecek kesin değer, değerli konut vergisinde kullanılacak.

Tapu Kadastro tarafından değeri belirlenmemiş konutlarda ise bina vergi değeri esas olarak kabul edilecek.

Eğer bina vergi değeri, Tapu Kadastro tarafından belirlenecek değerden daha fazla çıkarsa da bina vergi değeri vergilendirmede baz alınacak.

Hisseli konutlarda değerli konut vergisi olacak mı?

Değerli konutlar için getirilen vergi, konutun değerine göre belirlenecek. Konutun hisseli olması veya olmaması konutun vergiden muaf olmasına neden olmayacak.

Kanunda herkesin payı oranında mükellef olduğu belirtiliyor. Elbirliği mülkiyet adı verilen, henüz mirasın pay edilmediği mülkiyetlerdeyse, herkes bütün borca karşı sorumlu olacak.

Yani hem hisseli konutlar, hem de henüz hisse dağılımı yapılmamış konutlar da, eğer değeri 5 milyon TL’nin üzerinde ise bu vergiye tabi olacak.

Kimler değerli konut vergisi vermeyecek?

Bu vergi türünün uygulanmayacağı ve değeri 5 milyon TL üzerindeki taşınmazlar şöyle;

  • Üniversiteler ve belediyeler dahil kamuya konutlar
  • Büyükelçiliklere ait konutlar
  • Henüz satışı gerçekleştirilmemiş, inşaat firmalarına ait konutlar

Konu hakkındaki kanunun tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın