DASK yaptırmak zorunlu mu? Deprem Sigortası yaptırmazsam ne olur?
Deprem sigortası olarak da bilinen DASK, konutları sadece depreme değil, her türlü doğal afete karşı koruyan bir sigorta türü. Peki zorunlu deprem sigortası, yani DASK yaptırmak gerçekten zorunlu mu? DASK yaptırmayan bir ceza öder mi? Kimler DASK yaptırmak zorunda değil? İşte aklınıza takılanlara cevap bulabileceğiniz, ayrıntılarıyla Doğal Afet Sigortası Dask!

DASK yaptırmak zorunlu mu?

DASK, adı üstünde zorunlu deprem sigortasıdır. DASK yaptırmak tam olarak zorunlu değildir.

DASK yaptırmazsam ne olur?

DASK tam zorunlu olmamakla birlikte belli durumlarda kurumlar sizden DASK poliçenizi talpe eder. Mesela alım-satım işlemleri, su, elektrik, doğalgaz abonelikleri DASK poliçeniz yoksa başlatılmaz. Konuta yönelik olarak bu tarz abonelik işlemleri için tarihi geçmemiş DASK poliçesi zorunludur.

DASK yaptırmazsam ceza öder miyim?

Hayır, DASK yaptırmamanın cezai bir sonucu yoktur.

DASK geçerlilik süresi ne kadar?

Sözleşmenizde özellikle bu yönde bir talebiniz yoksa DASK geçerlilik süresi 1 yıldır. Sözleşme süresi bitmeden yenilenmelidir.

DASK poliçesi neleri kapsıyor? Dolu, sel gibi felaketlerde de ödeme alabilir miyim?

DASK deprem, yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Ancak diğer ek eminatlar için sizin ihtiyari konut sigortası yaptırmanız gerekir.

Kimler DASK yaptırmak zorunda? Kimler DASK yaptırmak zorunda değil?

Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar DASK kapsamına giriyor. Bunlar;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortaları, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilir.

DASK kapsamına girmeyen, dolayısıyla deprem sigortası yaptırmak zorunda olmayan yapılar ise;

 • Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Bu binalar DASK kapsamına girmez.

Ayrıca köy yerleşimleri, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da kapsam dışındadır. Bu binalar için isteğe bağlı olarak İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

DASK teminatı kaç TL’dir?

DASK teminat tutarı her yıl yenilenir. 2017 yılı DASK azami teminat tutarı, bütün yapı tiplerinde maksimum 170 Bin TL’dir. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da 100 metrekare bir ev için DASK teminatı 80 bin TL’dir.

DASK fiyatları kaç TL’dir?

DASK poliçesi prim tutarı , bulunduğunuz yerin deprem kuşağına, daha önce DASk yaptırıp yaptırmadığınıza, konutun metrekaresine, konutun yapılış tarihine ve konutun cinsine göre değişiklik gösterir.

İstanbul’da 2007 yılından önce yapılmış 100 metrekare betonarme bir ev için DASK poliçe tutarı 191 TL, 2007 sonrası yapılar içinse 173 TL’dir. (Örnekte sigorta yenileme indirimi uygulanmamıştır)

DASk fiyatı hesaplama nasıl yapılır?

Kendi evinizin DASK poliçe tutarını, gerekli bilgileri girerek BURADAN hesaplayabilirsiniz.

DASK nerede yaptırılır?

DASK sigortası hemen hemen bütün özel sigortalar tarafından yaptırılmaktadır.

DASK yenileme indirimi ne kadardır?

DASK yenilemelerinde indirim uygulanmaktadır. Ancak bu indirimin geçerli olması için önceki poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde yenileme yapmak zorunludur. DASK yenileme indirim oranları; Birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde yüzde 10, üçüncü yenileme sonrası yapılan yenilemelerde ise yüzde 20’dir.

 

 
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın