Biyokütle enerjisi nedir ? Ne işe yarar ?
Türkiye’nin sınırlı enerji kaynaklarına karşı hızla artan enerji ihtiyacı, alternatif ve yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacı artırdı. Son zamanlarda hemen hemen her bölgede rüzgar ve güneşe enerji santralleri inşa ediliyor. Devlet tarafından büyük destek gören bu alternatif enerji kaynaklarına bir yenisi daha eklendi; biyokütle enerjisi… Peki biyokütle enerjisi nedir ? Türkiye’de nerelerde üretiliyor ? Biyokütle enerjisi üreten firmalar hangileri ? İşte detaylarıyla Türkiye’nin yeni enerji kaynağı biyokütle enerjisi…

Biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi üreten firmalar hangileri?

Biyokütle nedir ?

Biyokütle, bir zamanlar yaşayan, ancak artık ölü kabul edilen canlı kalıntılar şeklinde tanımlanabilir.

Nedir bunlar;

1- Tarım ve ormancılıktaki bitkisel ürünler ve atıkları (mısır, ayçiçek gibi ürünler ve bunların kullanılmayan kısımları gibi)

2- Ürün işlemeden açığa çıkan bitkisel ve organik atıklar (fındık-fıstık kabukları gibi)

3- Kağıt üretiminden açığa çıkan atıklar

4- Hayvansal atıklar

Biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi üreten firmalar hangileri?

Biyokütle enerjisi nedir ?

Biyokütle enerjisi, biyokütle atıklarının yakılmasıyla elde edilen bir enerji türü. Aslında bu enerji türü biyokütlenin yakılarak ısıya çevrilmesi şeklinde zaten kırsalda uygulanıyor. Ancak gelişen teknoloji, biyokütlenin sadece ısıya değil elektrik enerjisine de çevrilmesine imkan veriyor. Bugün birçok belediye, evsel atıkları ayıklayarak biyokütle enerjisi santrali aracılığıyla elektrik enerjisi elde ediyor. Ancak kırsaldaki bitkisel atıkların, fabrikalardan çıkan doğal artıkların biyokütle enerjisiyle elektriğe çevrilmesi işlemleri Türkiye için oldukça yeni.

Biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle kaynakları nelerdir?

Biyokütle enerjisi kaynakları

1.Bitkisel kaynaklar

-Yağ oranı yüksek bitkiler (kanola, ayçiçek, soya v.b.)

-Şeker ve nişasta amacıyla ekilen bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı v.b.)

-Elyaf üretimi için ekilen bitkiler (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.)

-Proteinli bitkiler (bezelye, fasulye v.b.)

-Bitkisel ve tarımsal atıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.)

2. Ormansal kaynaklar

Odun ve orman atıkları (çeşitli ağaçlar, talaşlar, dallar)

3. Hayvansal kaynaklar

Hayvan dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

4. Organik çöpler ve endüstriyel atıklardan elde edilen kaynaklar

Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları

Biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi üreten firmalar hangileri?

Neden biyokütle enerjisi kullanılmalı?

Biyokütle enerjisinin hem petrol gibi enerji kaynaklarına hem de rüzgar ve güneş enerji sistemlerine kıyasla sağladığı bazı avantajlar var. Bunlar;

1- Hemen hemen her türlü bitkisel atığın yanmasıyla oluştuğu için sürdürülebilir bir enerji türü

2- Atıkların geri dönüşümüne imkan vererek çevresel kirlenmeyi engelliyor

3- Fosil yakıtlara kıyasla oldukça zararsız bir yapıya sahip

4- Santraller bulundukları bölge halkına ek gelir sağlıyor

5- Rüzgar ve güneş enerji sistemlerine kıyasla hemen hemen her yerde uygulanabiliyor

Biyokütle enerjisi üreten firmalar hangileri?

Türkiye’de bu enerji türüne yönelen çok sayıda firma var.

Çoğu büyükşehirlerin katı atık yakım istasyonlarından oluşan lisanslı biyokütle enerji santrallerinin tam listesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu alanda yatırım yapan en büyük şirketlerden biri de Oltan Köleoğlu Enerji. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 38. sırada yer alan şirket, son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Oltan Köleoğlu Enerji‘nin Trabzon’da 10MW’e,  Çorum-Mecitözü’nde 5 MW’e kapasiteli BES santralleri bulunuyor. 2023 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 100 MW’e çıkarmayı planlayan Oltan Köleoğlu Enerji, Afyon’un Çay ilçesinde de yeni bir BES santrali inşa ediyor.

 
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Yorum Yazın