KONUT KREDİSİ KULLANANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ!
Türkiye’de konut kredisi kullananların sayısı 2016 sonu itibarıyla 2 milyonu aştı.

Ev almak isteyen 100-150 bin arası kredi çekiyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aydın en çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin TL ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu, konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası olduğunu söyledi. Aydın, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında konut kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu söyledi.

Hüseyin Aydın, kaynakların kısa vadeli, ancak konut kredilerinin ortalama 7 yıl vadeli olduğunu belirterek, piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Aydın, kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömür boyu sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti.

Konut kredilerinin bankacılıktaki payı artıyor

Çalışmaya göre, konut kredileri, 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak, 168 milyar TL oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.

Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 olup yaklaşık aynı kaldı. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi. Konut kredilerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseldi. Bu oranın AB ülkeleri ortalaması yüzde 43 düzeyinde bulunuyor.