TOKİ ATAKÖY BARUTHANE ARSASI İHALESİ İPTAL EİLDİ
TOKİ’nin 2010 yılında gerçekleştirdiği, İstanbul Ataköy’deki tarihi Baruthane binalarının bulunduğu alana yönelik ihale iptal edildi.

Danıştay alt mahkemeyi onadı

Danıştay, İstanbul Ataköy’de tescilli tarihi Baruthane binalarının bulunduğu 59 bin 800 metrekarelik parsele ilişkin kararını verdi. Danıştay kararında, TOKİ’nin itirazı reddedilerek, mahkemenin kararını onandı. Böylece, TOKİ ihalesinin iptali kesinleşti.

2010 yılında restore et işlet modeliyle verilmişti

Ataköy sahilindeki Baruthane yapılarının bulunduğu 160 Parsel, Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da ‘restore et, işlet’ modeliyle ihaleye çıkmıştı. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına, ihaleye tek katılan Çelebican A.Ş.’ye kiralamıştı. Şirket içinde tek bir anıt ağaç sebebiyle inşaat iznini İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan çıkarmıştı. İnşaat çalışmalarına başladıkları sırada içindeki tescilli tarihi eserler nedeniyle izin alması gereken 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu çalışmaların durdurulmasını talep etmiş, Bakırköy Belediyesi de inşaatı mühürlemişti. Çelebican Şirketi yargıya başvurmuş, mahkeme yetkinin Tabiat Varlıkları Komisyonu’nda olduğuna karar vermişti.

Ataköy Baruthane ihalesinin iptali kesinleşti

Ancak TOKİ, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Ataköy sahildeki arazilerden bir kısmını içeren 2010 yılındaki satış ihalesinin iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. TOKİ kararın tashihini isteyerek yerel mahkemenin ehliyet yönünden davanın reddine kararının onanmasını istemişti. Konuya ilişkin Danıştay kararını verdi. Danıştay kararında, TOKİ’nin itirazı reddedilerek, mahkemenin kararını onandı. Böylece, TOKİ ihalesinin iptali kesinleşmiş oldu.