MALTEPE-GÜLSUYU-GÜLENSU BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANI ASKIYA ALINDI!
İstanbul Maltepe İlçesi, Gülsuyu – Gülensu Mahalleleri’ne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe İlçesi, Gülsuyu – Gülensu Mahalleleri’ne ilişkin 1/5000 ölçekli 16 Aralık 2016 tasdik tarihli Nazım İmar Planı bugün askıya çıkarıldı.

15 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek

Maltepe Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıdan indirildikten sonra, ilçe belediyesine gönderilecek. Maltepe Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlama sürecine başlayacak.