MAKETTEN EV ALIP VAZGEÇENE 24 AY SINIRLAMASI VE TAZMİNAT ARTIRIMI GELDİ
Yeni Kanun Hükmünde Kararname, maketten ev satışıyla ilgili düzenlemeler içeriyor. Buna göre maketten ev alanların ev teslim edilene kadar geçerli olan “Tazminat karşılığı sebepsiz cayma hakkı”na süre sınırlaması getirildi. Tüketiciler herhangi bir sebep göstermeden sözleşme tarihinden itibaren 24 ay içinde sözleşmesini fesih edebilecek. Önceden yüzde 2 olan cayma tazminatı da kademeli olarak artırıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK ile maketten konut satışında bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelere göre, tüketiciler konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. Bu süre düzenlemeden önce “devir veya teslim tarihine kadar” olarak belirlenmişti.

Ayrıca, sözleşmeden dönülmesi halinde, süreye bağlı olarak tüketicinin ödeyeceği tazminat miktarları da artırıldı. Buna göre tüketici, konutun satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları verecek. Ayrıca sözleşme tarihinden itibaren ilk 0-3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’sini, 3-6 ay arası için yüzde 4’ünü, 6-12 ay arası için yüzde 6’sını ve 12-24 ay arası için de yüzde 8’ini tazminat olarak ödeyecek.