Kira gelir vergisi ne kadar arttı?
Evini kiraya veren ev sahiplerinin ödemesi gereken kira gelir vergisi yeni yılda artıyor.Kira vergisindeki artışlar yürürlüğe giren yeni Torba Yasa ile kanunlaştı. 2017 yılında yüzde 25 olan belgesiz götürü giderinin oranı, yüzde 15’e düşürüldü. Bu durum ev sahiplerinin kira gelirleri nedeniyle daha fazla vergi ödeyecekleri anlamına geliyor. Yani 2017’de aylık kira geliri 1.500 lira olanlar 1.586 lira kira vergisi verirken, 2018’de 1.798 lira vergi ödeyecek.

Konut kira gelir vergisi ne kadar arttı?

Kira gelir vergisi, yıllık toplam kira tutarına göre yüzde 13,3 ile yüzde 19,8 aralığında değişen oranlarda arttı. En yüksek artış ayda 8-10 bin TL’lik gelir sağlanan kiralarda yaşanırken, en düşük artış ise ayda 325-1.500 TL kira geliri elde edilen yerlerde yaşanacak. İşte kimin ne kadar kira gelir vergisi artışı yaşayacağını gösteren tablo;Kira gelir vergisi ne kadar arttı

Kira gelir vergisinde ne değişti?

Kira gelir vergisi hesaplamada iki ayrı yöntem mevcut. Bunlardan biri götürü gider, diğeri ise gerçek gider yöntemi. Ev sahipleri bu iki yöntemden istediğini seçebiliyor. Gerçek gider yönteminde fatura, belge vs. ile gerçek gider miktarı hesaplanırken, götürü gider yönteminde bunların hiç biriyle uğraşmadan kira gelirinin yüzde 25’i direkt sabit gider olarak düşülüyor. Kalan kira geliri üzerinden de vergi hesaplanıyordu. Yeni yasa ile bu gider miktarı yüzde 15’e düşürüldü. Kısaca ev sahipleri eskiden daha fazla gider gösterebiliyorken, şimdi daha az gider gösterebilecek. Kira gelirinden daha az gider-masraf kesileceği için de ev sahiplerinin ödeyecekleri vergi  artmış olacak.

Gerçek gider yöntemi daha mı avantajlı ?

Götürü gider yöntemindeki yüzde 15 sabit gider oranından daha fazla gideri olan ev sahipleri, gerçek gider yöntemini seçerek daha az vergi ödeyebilirler. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ev sahipleri belge ile kanıtlanabilen; ısıtma, aydınlatma,asansör giderleri, sigorta giderleri, bakım ve onarım giderleri gibi giderleri vergiden düşebiliyor.Gerçek giderler vergi hesabında, belgeli olarak dikkate alınabildiğinden, bu belgeler olası bir denetimde ibraz edebilmek için beş yıl süreyle saklanmalı.

Götürü gider yönteminden gerçek gider yöntemine geçilebilir mi ?

Götürü gider usulünü kabul edenler normalde iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemiyorlar. Elde edilen kira gelirine ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde, yanlışlıkla götürü gider usulünü seçenlerse beyannamenin verildiği takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi verdiklerinde gerçek gider usulünden yararlanabiliyor.

2018 Mart’ta kimler beyanname verecek?

2017’de yıl boyunca 3.900 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler3.900 liranın üstünde konut kira geliri olanlar mart ayında (1-26 Mart 2018) beyanname verecek. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesine göre)

SORULARINIZDA LÜTFEN DETAYLI BİLGİ VERİNİZ

Sorunuzu bir cümleyle özetleyin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yorum yazın


*