İzmir’e yapılan ve yapılması planlanan yeni projeler neler?

Türkiye’nin önemli ve en büyük üçüncü şehri konumunda bulunan İzmir’de yatırımlar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin kalkınması adına “Yaşayan Şehir Yaşanacak Şehir”, “Yaşanabilir Sağlıklı ve Temiz Çevre” ve “Ulaşım” konularında projelerine devam ediyor. İzmir’de yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm projeleri sizler için derledik.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde “Yaşayan Şehir Yaşanacak Şehir” konseptinde toplam 3 adet proje bulunuyor.

1- Turizm Kenti İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin turizm yönünü daha da geliştirmek için projeler devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde;

Kongre ve Fuarlar Kenti İzmir

 • Liman Arkası Bölgesi’ndeki Sümerbank Kampüsü, müze, sergi ve toplantı salonları, açık
  alan düzenlemeleri ve konser gibi aktivitelerle gün boyu yaşayan canlı bir kent parçasına
  dönüştürülecektir.
 • Kültürpark fuar holleri “Kongre ve sergi sarayı’na dönüştürülecek ve İzmir, kongre turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirilecektir.
 • Gaziemir Fuar Kompleksi’nin yanındaki alana fuar ile bağlantılı otel ile kongre merkezi yapılacaktır.

Liman Kenti İzmir

 • İzmir’e ticaret kenti kimliği kazandıran Alsancak Limanı’nın Türkiye ekonomisi içindeki
  etkinliğini ve kapasitesini artırma çalışmaları desteklenecektir.

Sanayi Kenti İzmir

 • OSB’ler için altyapı desteği ve teşvik uygulamalarındaki adaletsizliğe karşı lobi çalışmaları
  sürdürülecektir.
 • Sanayideki katma değerin tasarım ve inovasyonla artırılması çalışmaları devam edecektir.

Turizm Kenti İzmir

 • İzmir Limanı ve Körfezi Rehabilitasyon Projesi kapsamında körfezden çıkan tarama
  malzemelerinden, canlılar için üzerinde alternatif yaşam ve üreme alanının yer aldıgı Doğal Yaşam
  Adası oluşturulacak; bu ada yaratıcı peyzaj düzenlemeleri ile turizme kazandırılacaktır.
 • Meles Deresi kıyısına Amazon Kraliçesi Smyrna’nın büyük heykeli yapılarak kentin uluslararası
  tanıtımında kullanılacaktır.
 • Urla Barbaros Köyü çevresindeki göletler, sportif amaçlı kullanıma uygun altyapıyla donatılacak;
  bağlantı yolları, aydınlatma ve dinlenme alanlarıyla günübirlik turizmin hizmetine sunulacaktır.
 • Çeşme’de ortaya çıkarılan 4 bin yıllık Şaraphane çekim merkezi haline getirilecektir.
 • Kuş Cenneti’nin uluslararası tanınırlığını artırmak için 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren
  doğa koruma örgütü “Bird Life International” ile girişimler başlatılarak dünyanın farklı
  ülkelerindeki kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının kente getirilmesi sağlanacaktır
 • İstihdam artışı sağlayacak turizm yatırımlarına ilişkin planlama çalışmalarına devam edilecek,
  kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak “Akdeniz Deniz Şenlikleri” başlatılacaktır.
 • Otantik, tanıtım potansiyeli yüksek şenlik ve festivaller ulusal ve uluslararası hale getirilecektir.
 • Günübirlik turizmde kullanılan Yassıca ada’nın potansiyeli geliştirilecektir.
 • Tarihi yerlerdeki kazı ve restorasyon çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
 • Yüzülebilir Körfez hedefi dogrultusunda, başta İnciraltı olmak üzere plajlar oluşturulacaktır.
 • Avrupa Bisiklet Federasyonu’nun (EFC) 45 bin kilometrelik Avrupa Bisiklet Yolu Ağı’nın
  Atina’da sonlanmak yerine Çeşme’den Türkiye’ye giriş yapması için girişimler başlatılacaktır.
 • Ülkelere özgü ağaçların ve kentlerin simgesel yapılarına ait replikaların yer aldığı “Kardeş
  Kentler Parkı’nda Uluslararası Kardeş Kent Festivali düzenlenecektir.
 • İzmirli gençlerin yurtdışındaki akranlarıyla kaynaşmasına katkı koymak ve tanıtımına destek
  olmak amacıyla Uluslararası Kardeş Kentler Gençlik Kampı düzenlenecektir.
 • Kentimize yurtdışından gelen konukların sağlık, kültür, eğitim hizmetleri ve turizm konularında
  bilgi sahibi olabilmesi için “Yabancı Hissetme” adı altında danışmanlık hizmeti başlatılacaktır.
 • Üniversite öğrencilerinin eşlik ettiği yabancı fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarından oluşan
  “Uluslararası Capture İzmir” fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecektir.

2- Tarih Sanat ve Kültür Kenti İzmir

Belediyenin projelerinde bulunan bir diğer konu ise İzmir’in sanat ve kültür yönünü daha da güçlü kılmak. Belediyeden yapılan açıklama ise şöyle;

 Tarihle İlişkisini Güçlendiren Kent

 • Tarihsel mirası kent kimliğinin parçası kılacak ve İzmirlilerin tarihe ilişkin belleğini
  güçlendirecek İzmir-Tarih projesi kapsamında 17 alt bölgeye ayırılan Kemeraltı ve çevresi yeni
  fonksiyonlar da kazandırılarak düzenlenecektir. Bölge ekolojik yöntemlerle aydınlatılacak, üst
  örtü ve kent mobilyaları projeleri gerçekleştirilecektir.
 • Tarihi Kadifekale’de gecekondular arasına sıkışmış 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu gün
  yüzüne çıkarılarak kent içindeki turizm hareketliliğine yeni bir ivme kazandırılacaktır.
 • Antik Roma Tiyatrosu’nun bulunduğu bölgede kamulaştırmalara başlanan alanda, tarihsel
  dokuyla uyumlu ve mimarisi yarışmayla belirlenecek Ege Medeniyetleri Kültür ve Sanat
  Merkezi kurulacaktır.
 • Tarihi Kadifekale surları ile sur içi, etkinlik ve festivallere evsahipliği yapacak şekilde yeniden
  düzenlenerek turizmin önemli unsurlarından biri haline getirilecektir.
 • Cici Park ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan tarihi İkiçeşmelik aksı üzerindeki bina
  cepheleri sağlıklaştırılarak İzmir’e yeni cazibe merkezi kazandırılacaktır. Cici Park karşısında
  konumlanan Roma döneminden kalma antik yol, koruma altına alınacak ve içinde bulunduğu
  alan bir seyir terası olarak düzenlenecektir.
 • Romalılar tarafından Melez Çayı üzerinde kurulan Kızılçullu Su Kemerleri, “Yeşildere
  Havzası’ndaki Sağlıklaştırma, Koruma, Canlandırma ve Dönüşüm Projesi” çerçevesinde aslına
  uygun şekilde restore edilecektir.
 • Antik Smyrna ve Phokaia kentlerinin gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazı çalışmaları
  başta olmak üzere, arkeolojik mirasa yönelik tüm bilimsel girişimlere destek sürdürülecektir.
  Kent belleğinde yer etmiş tarihi binaların aslına uygun restorasyonu yapılarak İzmirlilerin
  hizmetine sunulacaktır.
 • Namazgah Hamamı restore edilecektir.
 • Balıkçılar Meydanı projesi tamamlanacaktır.
 • Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Ulaşım ile Aydınlatma Master planları hazırlanacaktır.
 • Kadifekale ve Antik Tiyatro alanında yürütülen çalışma ile kent silüeti iyileştirilecek ve
  boşaltılan alan, kültürel ve açık alan aktiviteleri için seyir terası olarak düzenlenecektir.

3- Tarımda Öncü Kent

İzmir’i yaşayan ve yaşanacak şehir haline getirme hedefindeki 3. proje ise tarım alanında. Şehrin kendi ekonomik dinamiğini devam ettirmesi için planlanan proje için belediyeden yapılan açıklama ise şöyle;

 Tarımda Öncü Kent İzmir

 • Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte devri öngörülen köy tüzel kişiliğindeki mallar yine
  köylünün kullanımında kalacaktır.
 • Bölge üreticileriyle yapılan sözlemeli üretimin kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
 • Üreticinin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlayacak örgütlenme modeli oluşturulacaktır.
 • Organik ve iyi tarım çalışmalarının kapsamı genişletilecektir.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Akredite Gıda Laboratuvarı, sağlıklı gıda denetiminin daha etkin
  yapılmasını sağlayacak ve sektörün büyümesinde üreticiye bilimsel altyapı desteği verecektir.
 • Su kaynaklarının verimli kullanılması için damla sulama sistemi yaygınlatırılacaktır.
 • Aile işletmelerindeki butik üretimler teşvik edilecektir.
 • Ürün paketleme ve soğuk hava tesisleri desteklenecektir.
 • Seferihisar ve Dikili’deki jeotermal kaynaklar seracılığın hizmetine sunularak istihdama
  önemli katkı sağlanacaktır.
 • Sulama ihtiyacını karşılamak için yeni gölet ve barajlar yapılacaktır.
 • Toprak tahlili ve ürün geliştirme çalışmaları artırılacaktır.
 • Üreticiye fidan desteği sürdürülecektir. İmarı olmayan ve tarım yapılmayan arazilerde meyve
  bahçelerinin kurulması teşvik edilecektir.
 • Yerel bitki türlerinin korunması ve yeni türler için gen çalışması başlatılacaktır.
 • Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile işbirligi yapılarak Karaburun topan kefali, çipura
  gibi bölgeye has balıklarda yumurta üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
 • Tarım ürünlerinde işleme ve depolama yöntemleri geliştirilecek, tahıl kurutma tesisleri
  yaygınlaştırılacaktır. Meyve ve sebzeleri sanayi ürünlerine dönüştürecek tesislerin kurulması
  çalışmalarına destek verilecektir.
 • Küçük ve büyükbaş hayvan sütlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi
  amacıyla kooperatif ve birlikler desteklenecektir.
 • Üretim yollarının asfaltlanması yeni bağlanan ilçeler ve köylerinde de sürdürülecektir.
 • Yeni bağlanan ilçelerin tarım ürünlerine ilişkin yeni projeler geliştirilerek üreticinin kazancının
  artması sağlanacaktır.

Organik Üretim Organik Beslenme

 • Organik üretim geliştirilecek, üreticinin örgütlenmesi ve pazarlama kanallarının arttırılması sağlanacaktır.
 • Toprağın ve suyun korunması için üretici bilinçlendirilecektir.
 • Ekopazar sayısı artırılacaktır.
 • Endemik türlerin korunup üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır
 • Suyun, toprağın kimyasallarla kirlenmesini önleyerek organik ürünlerin yetiştirildigi,
  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, mini kompost tesisi ile atıkların geri
  dönüşümünün sağlandıgı, eko-turizme yönelik tesisler ile yeşil binaların yer aldığı organik köy
  modeli hayata geçirilecektir.

Ekolojik Köy

 • Suyun, toprağın kimyasallarla kirlenmesini önleyerek organik ürünlerin yetiştirildiği,
  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, mini kompost tesisi ile atıkların geri
  dönüşümünün sağlandığı, eko-turizme yönelik tesisler ile yeşil binaların yer aldığı organik köy
  modeli hayata geçirilecektir.

Kompost Üretim Tesisi

 • Yeşil alanlardan çıkan organik atıklar, kurulacak tesiste öncelikle yeşil alanlarda kullanılmak
  üzere kompost gübre haline getirilerek değerlendirilecektir.

Yarımada’nın Kalkındırılması

 • Toskana ve Kaliforniya örneklerinde olduğu gibi Urla’da arap vadisi oluşturularak butik
  şarapçılık geliştirilecek, tadım evleri kurulacak, ulaşım ve konaklama olanakları artırılacaktır.
  Geleneksel bağ bozumu şenlikleri uluslararası boyutlara taşınacaktır.
 • Ege Üniversitesi’ne ait Mordoğan’daki Deneme, Araştırma ve Uygulama İstasyonu ile
  işbirliği yapılarak Mordoğan Nergis Çiçeği Parkı oluşturulacaktır.
 • Yarımada’da ekolojik sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve bölgedeki pazar kültürünün
  yaygınlaştırılması amacıyla üretici pazarı, ekopazar, kadın üretici pazarı, gece pazarı, antika
  pazarı, e-pazar kurulacaktır.
 • Sakız ve keçiboynuzu ağaçları; nergis, sümbül ve kum zambakları gibi aromatik, süs ve tıbbi
  bitkiler ile enginar ve bamya gibi endemik türlerin üretimi teşvik edilecektir.
 • Tarıma elverişsiz arazilerde badem üretimi teşvik edilerek binlerce aileye geçim kaynağı
  sağlanacaktır.
 • 1997 yılından beri boş tutulan Yaşar Neng Lisesi’nin mevcut binaları yıkılarak “Sağlıklı
  Yaşam Köyü” olarak yeniden tasarlanacaktır.
 • Kurslar, atölyeler ve hobi merkezlerinin yoğun olarak kullanıldığı, izleyici değil
  aktif katılımcıların olduğu, beceri geliştirmeye dayalı “Yaratıcı Turizm” potansiyelinin
  değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer proje kolu ise “Yaşanabilir Sağlıklı ve Temiz Çevre” yaratmak amacıyla kurulmuş durumda. Belediyeden proje hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

 Yeni Arıtma Tesislerinin Yapımı Planlanıyor

 • Küçük Menderes Havzası’nın kirlilikten kurtarmak için başlayan arıtma seferberliği sürüyor. Havzada Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı ile Ayrancılar-Yazıbaşı ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kuran İZSU Genel Müdürlüğü,
  Bayındır’da Hasköy’de kuracağı arıtma tesisi için de ihale hazırlıklarına başladı.
 • Bayındır’ın Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı yerleşimlerinin evsel atık sularını arıtacak tesis, Hasköy ve Gerenler Mahallesi sınırları içerisinde 10 bin metrekarelik alanda yer alacak. Günlük 2 bin metreküp artıma kapasitesiyle yaklaşık 10 bin kişinin atık suyunu arıtacak tesiste, ileri biyolojik yöntemlerle arıtma yapılacak.Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı mahallelerinin evsel atıklarının alınarak tesise iletilmesi amacıyla yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda atık su iletim hattı ile bir adet terfi merkezi imalatı yapacak olan İZSU, önümüzdeki günlerde hem arıtma hem de iletim hattı için yapım ihalesine çıkacak.
 • Hasköy arıtma tesisinin de devreye girmesiyle, K.Menderes havzasında işletmeye alınan arıtma tesisi sayısı 11’e ulaşacak. Sırada Tire, Kınık, Dikili, Aliağa Yenişakran, Kiraz, Beydağ, Mordoğan, Karaburun, Selçuk Belevi, Kemalpaşa Ulucak, Foça Gerenköy, Kemalpaşa Halilbeyli, Selçuk, Ödemiş Gölcük arıtmaları yer alıyor.
 • Öte yandan; İzsu Genel Müdürlüğü, yaşanılabilir temiz bir çevre için; İzmir Kanalizasyon Master Planı’nı da uygulamaya almayı planlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şu an sürmekte olan son projesi ise “Ulaşım” konusu üzerinde. Metro, İZBAN ve tramvay hatlarıyla şehri birbirine etnegre etmeye devam eden belediyenin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Monoray

 • Gaziemir Fuar Kompleksi ile İZBAN ESBAŞ İstasyonu arasında 2 kilometrelik monoray kurulacaktır.

Teleferik

 • Kültürpark Kongre ve Sergi Sarayı ile Kadifekale arasında teleferik hattı kurulacaktır.

Deniz Ulaşımı

 • Üretimi devam eden 15 yeni yolcu vapurunun tamamı 2017 yılına kadar hizmete
  sunulacaktır.
 • 3 yeni arabalı vapur 2016 yılına kadar hizmete alınacaktır.
 • Deniz ulaşımının toplu ulaşım içindeki payının artırılması için Güzelbahçe, Foça, Urla,
  Karaburun, Mavişehir, Karataş, Adliye ve Göztepe’de yeni iskeleler kurulacaktır.

Otobüs

 • Elektrikli otobüsler kademeli olarak toplu ulaşım filosuna dahil edilecektir.
 • Yaklaşan otobüslerin kaç durak mesafede bulunduğunu ve engelli binişine uygun olup
  olmadıgını göstererek toplu ulaşıma kolaylık getiren “Akıllı Durak” sayısı 2015 yılında 610’a
  çıkarılacaktır.

Ekonomik ulaşım

 • Türkiye’ye model olan 90 dakika uygulaması sürdürülecektir.
 • Akıllı kart sistemine minibüsler de dahil edilecektir.
 • Yeni bağlanan ilçe ve köyler ulaşım ağına dahil edilirken, o bölgede hizmet bölgede hizmet veren taşıma kooperatifleri de belediye ulaşım sistemi içine alınarak esnaf korunacaktır.

Yeni otoparklar

 • Kent içinde yeni tam otomatik ve yer altı otoparkları oluşturulacaktır. Belirtilen katlı otopark
  yatırımları ile mevcut kapasite iki katına çıkacaktır.
 • Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yeraltı otoparkı
 • Buca Kasaplar yeraltı otoparkı
 • Evka 3 katlı otoparkı
 • Yeşilyurt yeraltı otoparkı
 • Kültürpark’a yeni yeraltı otoparkı
 • Hatay 100 sokak katlı otoparkı
 • Hasan Tahsin otoparkı
 • Alaybey katlı otoparkı
 • Yenişehir Gıda Çarşısı katlı otoparkı
 • Karabaglar Kara Fatma otoparkı
 • Ulukent katlı otoparkı
 • Selçuk terminali otoparkı
 • Karabağlar – Güneşli katlı otoparkı
 • Ayavukla Kilisesi yanı katlı otoparkı
 • Susuzdede katlı otoparkı
 • Adliye katlı otoparkı
 • Bostanlı Aşık Veysel Sokak katlı otoparkı
 • Seferihisar Pazaryeri yeraltı otoparkı
 • Üçkuyular Katlı Otoparkı
 • Bostanlı Hakimevi önü yeraltı otoparkı
 • Konak AKM önü yeraltı katlı otoparkı ile birlikte kent merkezinde bulunacak diğer uygun
  alanlara da yer altında çok katlı otoparklar yapılacaktır.

Karayolu geçitleri

 • IZBAN hattı ve karayolu güzergahları üzerinde yapılacak 63 adet alt ve üst geçit yatırımı ile
  trafik akışına kolaylık saglanacaktır.
  IZBAN hattı üzerinde yapılacak yeni karayolu alt ve üst geçitleri:
 • Gaziemir ESBAŞ Karayolu Üst Geçidi
 • Gaziemir Hava Ulaştırma Okulu Üst Geçidi
 • Menemen 136 Sokak Karayolu Üst Geçidi
 • Menemen 1211 Sokak Karayolu Üst Geçidi
 • Menemen 98 Sokak Karayolu Üst Geçidi
 • Şemikler Karayolu Üst Geçidi
 • Tepeköy Selçuk arası 4 adet karayolu üst geçidi ve 6 adet karayolu alt geçidi
 • Bergama Aliaga arası 11 adet karayolu üst geçidi ve 23 adet karayolu alt geçidi
 • Selçuk Çamlık arası Karayolu Üst Geçidi
 • Torbalı İsmetpaşa Caddesi Karayolu Üst Geçidi
 • Torbalı Taşocağı Yolu Karayolu Üst Geçidi
 • Karayolları üzerinde yapılacak yeni üst ve alt geçitler:
 • Adnan Kahveci Üst Geçidi Altınyol baglantısı
 • Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karayolu AltGeçidi
 • Selçuk Taşköprü Karayolu Köprüsü
 • Karabaglar Yaşayanlar Kavşağı Karayolu Üst Geçidi
 • Otogar Kavşağı Karayolu Üst Geçidi
 • Anadolu Caddesi Şemikler Kavşağı Karayolu Üst Geçidi
 • Menderes Tekeli-Develi Köprüsü
 • Torbalı – Pancar – Karakuyu ana ulaşım yolu köprüsü
 • Kahramanlar Karayolu Alt Geçidi
 • Marina Kavşağı Karayolu Alt Geçidi

Talatpaşa, Şair Eşref ve Ziya Gökalp bulvarlarının bağlandığı Vahap Özaltay Meydanı ile
Havagazı Fabrikası arasındaki güzergahta, 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde gerçekleştirilecek aç – kapa tünel çalışması ile kentin en sorunlu kavşak ve güzergahına çözüm getirilecektir. Bu bölge yer üstü alışmasıyla birlikte üstünden sadece tramvayın geçeceği bir yaya bölgesi niteliğine kavuşturulacaktır.

Yeni imar yolları

Metropol alanda mevcut yol güzergahlarında trafik düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları
devam ederken, terki yapılan ve kamulaştırma çalışmaları ile kazanılan yeni imar
yollarının yapılması ana hedefimizdir. Ulaşımda yeni alternatifler, kent yaşamını daha da
kolaylaştıracaktır.

 • Homeros Bulvarı – Otogar bağlantısı
 • Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nin hem sahille hemde Manisa yoluyla birleştirilmesi
 • Menemen Cumhuriyet Mahallesi Sevgi Caddesi
 • Çigli Esentepe Mahallesi imar yolu
 • Menemen 30 Agustos Mahallesi imar yolu
 • Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi imar yolu
 • Şemikler 6274/1 Sokak imar yolu
 • Halkapınar Şehitler Caddesi-Gaziler Caddesi bağlantı yolu
 • Karabağlar Yaşayanlar Kavşağı – Koşuyolu bağlantısı
 • Bogaziçi Caddesi – Buca Otogar yolu bağlantısı
 • Gürçeşme Caddesi – Boğaziçi Caddesi bağlantısı
 • Güzelbahçe’ye 24,5 km’lik yol
 • Karşıyaka Ordu Bulvarı devamı
 • Eski İzmir Caddesi,
 • Buca Doguş Caddesi ve kent genelinde yeni imar yollarının açılması

Akıllı trafik yönetim sistemi

 • Dünyanın gelişmiş kentlerinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi” Türkiye’de ilk kez İzmir’de devreye alınacaktır. 1000 kavşak kapasitesine sahip bu yeni sistemle seyahat süreleri kısaltılırken yakıt sarfiyatının da azaltılması sağlanacaktır.

Yayalara özgürlük

Ana arterler üzerinde asansörlü yürüyen merdivenli yeni yaya üst geçitleri hizmete alınacaktır.

 • Anadolu Caddesi’nde 6
 • İnönü Caddesi’nde 3
 • Balçova AVM bölgesinde 2
 • Yeşillik Caddesi’nde 2
 • Akçay Caddesi’nde 2
 • Yeşildere Caddesi’nde 3
 • Bornova Üniversite Caddesi’nde
 • Ankara Caddesi’nde 2
 • Özmen Caddesi’nde 1
 • Halide Edip Adıvar Caddesi’nde 1 adet

IZBAN hattı üzerinde asansörlü yeni yaya alt ve üst geçitleri yapılacaktır.

 • Karşıyaka Nergis Yaya Üst Geçidi
 • Çiğli Yeni Mahalle 1671 Sokak Yaya Üst Geçidi
 • Çiğli 8786 Sokak Yaya Üst Geçidi
 • Menemen 10004 Sokak Yaya Üst Geçidi
 • Buca 433 Sokak Yaya Üst Geçidi
 • Buca Cengiz Topel İlkokulu Yaya Üst Geçidi
 • Bayraklı Turan İstasyonu Deniz tarafı Yaya Üst Geçidi
 • Tepeköy Selçuk İZBAN hattı üzeri 2 adet üst, 1 adet yaya alt geçidi
 • Bergama Aliağa hattı üzeri 2 adet yaya üst geçidi ve ihtiyaca göre belirlenecek yaya alt ve üst geçitler
 • Yapılması planlanan tramvay güzergahı boyunca Karşıyaka ve Güzelyalı sahilinde,
  İzmir deniz projesiyle bağlantılı, modern tasarımlı yaya üst geçitleri yapılacaktır.
 • İzmir deniz projesi kapsamında Bayraklı’da gelişmekte olan yeni kent merkezi ile kıyı
  bölgesini bağlayan yenilikçi yaya üst geçitleri ve bağlantı platformları yapılacaktır.
 • Karıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerinin kara tarafı ile bağlantısını sağlayacak, kente
  tasarımları ile estetik katacak yaya üst geçitleri yapılacaktır.

Bisiklet kenti İzmir

 • BİSİM projesindeki bisiklet ve istasyon sayısı artırılarak bisiklet kullanımı teşvik edilecektir.
 • BİSİM’in toplu ulaım kartı ile kullanılmasına olanak sağlayan sistem hayata geçirilecektir.
 • İlçe merkezlerinden kent merkezine ulaşımı sağlayacak kuzey, güney, doğu ve güneydoğu
  akslarında toplam 134 km’lik bisiklet yolları oluşturulacaktır.
 • Seferihisar- Sığacık arasındaki güzergahta bisiklet yolu açılacaktır.
 • Kent merkezindeki konut, sosyal ve kültürel mekanlar, vapur iskeleleri, metro istasyonları,
  terminaller, sosyal ve turizm alanları, alışveriş merkezleri, üniversite kampüs alanları,
  pazar yerleri gibi mekanlara bisikletle erişimi sağlamak amacı ile ilave güzergahlar ve park
  alanları yapılacaktır.
 • Bisiklet parkları yaygınlaştırılacak, yeni gemilerde bisiklet park alanları
  oluşturulacak, Metro istasyonlarına bisiklet rampaları yapılacaktır.

Semt garajları

 • Selçuk, Foça, Üçkuyular ve Bornova ile yeni bağlanacak ilçelere semt garajları yapılacaktır.

Kent asansörleri

 • Hatay – Susuzdede ve sahil bandı arasında yeni asansör ve yeşil köprü tasarımları
  gerçekleştirilecektir.

Ümit Celep / evdenhaberler.com
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yorum yazın


*