İSTANBUL’DA BODRUM KATLAR EMSAL DIŞI MI KALIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarındaki kaçak bodrum katları yasallaştırıyor. Yapılan imar değişikliği sayılan amaçlarla yapılan 2 kat bodrumu da emsal dışı bırakıyor.

Bodrum katlar emsal dışı

İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü artırmak, için değiştirilen plana göre, 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, tiyatro, müze, personel yemekhanesi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi gibi birimler yapılabilecek ve emsale dahil olmayacak. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamayacak. Yapılan düzenlemeyle, “Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır” notu eklendi. Böylelikle, mevcut binaların kaçak bodrum katları da yasallaşmış oldu.

Amaç turizm sektörünün teşviki

AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, İstanbul’da özel eğitim, özel sağlık ve özel sosyal ve kültürel tesis alanlarında ihtiyaç olan fonksiyon değişikliğiyle, otellerde, spa, havuz, hastanelerde ameliyat, röntgen ve laboratuvar gibi teknik birimler ile, sosyal ve kültürel tesislerde spor salonu, toplantı salonu ve yemekhane gibi birimlerin, tasdikli bütün planlara işlendiğini belirtip, uygulamadan gelen aksaklıkları gidermek istediklerini söyledi. Diler, söz konusu plan notu değişikliğiyle sağlanan emsal artışlarının “Turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turizm alanlarının ihtiyacına yönelik” olduğunu savundu.

CHP kararı yargıya taşıyacak

CHP’li üyeler, plan notu değişikliğiyle, yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarının emsal dışı bırakılmasına ilişkin teklifin, planlamada eşitlik ilkesine uymadığı, yoğunluk arttırıcı olduğu, hizmet birimlerinin fonksiyonlar ile bağlantısının kurulamadığı planlama ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu savundu. CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Koçar, “İstanbul genelinde ne kadar turizm ve sağlıkla ilgili kaçak bodrum kat varsa, plan notu yazarak yasal hale getiriyoruz. Bu kanun çıkarmaktan daha kolay” dedi. Referandumda İstanbul’daki oy oranlarına da göndermede bulunan Koçar, “İmar rantıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve bakanın söylemleri var. Ama AK Parti grubu bundan ders almamış, rantsal bakışa devam ediyor. Kadıköy’e emsal artışı getirmemek için itirazlarımız devam ediyor. Dava açacağız” dedi.