İmar affı var mı? Başvuru nasıl yapılacak?
Hükümetin gündeminde imar affı var mı? Bu sorunun cevabı evet gibi görünüyor. Yeni bir kanun hükmünde kararname çıkarmaya hazırlanan hükümet, imar affını da bu KHK’nın içine koyacak. Amaç kentsel dönüşümde büyük problem yaratan imarsız yapıları imarın içine dahil edip kentsel dönüşümü hızlandırmak.

İmar affı var mı? İmar Affı Kanunu ne zaman çıkacak?

İmar affı kanununun tarihleri değiştiriliyor

Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini etkileyecek olan KHK ile kaçak olan ve ruhsatı bulunmayan yapılara yönelik af çıkartılıyor.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için 15 maddelik bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlayan hükümet, düzenlemeye bir yıl süreyle geçerli olacak imar affını da ekledi.

Taslak metnin 13’üncü maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985’te çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici bir madde eklenerek imar affının önü açılacak.

İmar affı hangi tarihte yapılan binaları kapsayacak?

Af 30 Eylül 2017 öncesinde yapılan binaları kapsayacak.

İmar affı başvurusu için son tarih ne?

İmar affından yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurması gerekiyor.

İmar affı için ne kadar ödeme yapılacak?

Düzenlenecek KHK’ya göre önce yapı kayıt sistemine kayıt gerekiyor.

Kaçak durumdaki bina Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre kaydediliyor.

Yapılan tespitler sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında kayıt bedeli alınıyor.

Örneğin arsa emlak değeri 500 bin TL. Üzerinde de 5 daireli bir apartman var. Onun da yapım maliyeti 500 bin TL. Toplamda 1 milyon TL üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli alınacak. Bu da 1 milyon TL’lik bir mülk için 30 bin TL’ye denk geliyor. Burada dairenin fiyatının baz alınmadığını, arsa değeri ile inşaat maliyetine bakıldığını not düşelim.

Kayıt yapıldıktan sonra da maliklerin 2/3’ünün onay olması halinde yapının cinsi değiştirilebiliyor veya kat mülkiyeti alınabiliyor. Bu durumda da kayıt tutuarının 2 katı ödeme yapılıyor.

Alınan para, kentsel dönüşüm projeleri için özel hesaba yatırılacak. Böylece kentsel dönüşümün finansmanı da kaçak yapılardan çıkarılmış olacak.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar yıkılamayacak, ceza verilmeyecek

Geçerlilik süresi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar olan Yapı Kayıt Belgesi alanlar imar açısından başka bir hakka sahip olamayacak.

Belgenin yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

Yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Yapılan düzenleme, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptalini öngörüyor.

Ancak, böyle binalarda kentsel dönüşüme izin vermiyor.

Devlet arazisine yapılan kaçak binaların arazileri, üzerinde evi olana satılacak

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30 Mart 2014’ten önce Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da tahsis edilebilecek.

Yapı kayıt belgesi sahipleriyle bunların yasal mirasçılarının talepleri üzerine Hazine taşınmazları bakanlıkça belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde 50’si genel bütçeye, yüzde 50’si ise kentsel dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek.

 
1 Comment

Bir yorum yazın


*