ESKİŞEHİR’DE BOŞ DURUMDA 8 BİN KONUT VAR
Türkiye’nin bir çok şehrinde yaşanan stok fazlası konut problemi Eskişehir’de de kendini gösteriyor.  845 bin nüfuslu kentte yaklaşık 8 bin boş konut bulunuyor. Açıklama TMMOB Eskişehir şubesinden geldi.

“Arz fazla ancak fiyatlar düşmüyor”

Sektörün içinde bulunduğu durum ve sorunlarla ilgili bilgi veren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erkul, “Arz talep dengelerine bakılmaksızın rant amaçlı konut inşaatı aşırı bir konut stoku ortaya çıkarmıştır.” diye konuştu. Bir öğrenci kenti olan Eskişehir’de 2000’li yılların ortalarından bu yana 1+1 konut tipinin tercih edildiğini belirten Erkul, “Ancak son 1- 2 yıldır 6306 Sayılı Yasanın müteahhitlere getirdiği KDV, harç muafiyeti gibi bazı avantajlar nedeniyle riskli binaların yenilenmesiyle çok katlı konut yapımı artmıştır. Eskişehir de yaklaşık 8 bin civarında konutun alıcı beklediği tahmin edilmektedir.” dedi. Arz fazlasına karşın satış fiyatlarında düşme yaşanmamasını “Az rastlanır bir durum” olarak niteleyen Erkul, “Üretilen bu konutların pazarlama ve satış oranlarının ne olduğu hakkında bizim ihtisas alanımıza girmediği için çok net bir şey söylemek mümkün değil. Bu kadar çok konutun alıcı beklemesi inşaat sektöründe gizli bir krizin olduğunun belirtisidir.” ifadelerini kullandı.

“2016 zor geçti, 2017 farklı olmayacak”

Piyasada nakit paranın dönmediğini, bir çok işlemin ileri tarihli senet, çek ve takas karşılığı yapıldığını belirten Bülent Erkul, 2016’nın konut sektöründe ve etkileşim içinde olduğu yan sektörlerde sıkıntılı bir yıl olduğunu söyledi. Kente yapılan büyük ölçekli kamu inşaat yatırımlarının piyasaya olumlu yansımasının yok denecek kadar az olduğunu iddia eden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erkul, şunları söyledi;

“Bu yatırımların yüklenicileri Eskişehir firmaları olmadığından girdilerinin ve işçiliklerinin çok büyük bir bölümünü dışarıdan temin etmekte ve kent ekonomisini inşaat sektörü açısından canlandırabilecek bir hareketlilik arz etmemektedir. Elbette ki inşaat sektöründe yaşanan krizi ülke ekonomisinden ve siyasal konjonktürden bağımsız düşünmemiz de mümkün değildir. Birikimi olanların yatırım yerine sıcak paraya yönelmesi de sektördeki sıkıntının büyümesine neden olmaktadır. Kısacası, anlatmaya çalıştığımız nedenlere sihirli bir dokunuş olmadığı sürece 2017 yılı içinde inşaat sektöründe çok hareketlenme olmayacağını söyleyebiliriz.”