EMLAK KONUT ŞİLE ARSASI 2. OTURUMUNA DA TEK FİRMA KATILDI
Emlak Konut’un Şile Çavuş mahallesindeki arsasının ikinci oturumuna da sadece İdealist GYO katıldı. Firma ihalede 15 milyon TL teklif verdi. Uzmanlar ihalenin iptal edilebileceğini söylüyor.

83 milyon gelir 15 milyon idare payı

Emlak Konut’un arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle gerçekleştirdiği ihalenin 2. oturumu da tamamlandı ve sadece İdealist GYO katıldı.

İdealist GYO, Emlak Konut Şile Çavuş ihalesinde arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 15 milyon TL, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak ise 83 milyon 500 bin TL teklif verdi.

Emlak Konut Şile Çavuş arsasında turizm alanı, konut alanı ve ticari alan inşa edilebilecek. Arsanın toplam büyüklüğü 17 bin 933 metrekare.

Emlak Konut Şile :Çavuş arsa bilgisi

1-) 70 ada 82 parsel numaralı, tercihli turizm alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alanı 14 bin 895 metrekare olarak açıklandı
2-) 91 ada 194 parsel numaralı, konut+ticaret alanı fonksiyonlu arsanın fonksiyon alan 3 bin 38 metrekare olarak belirlendi.

Emlak Konut Şile Çavuş Arsası plan notları

Tercihli Turizm Alanında (TTA):
1-) Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok büyüklüklerinde ise az yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacak.
2-) Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.

Konut+Ticaret Alanlarında:
1-) İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.
2-) Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.
3-) Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.
4-) Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.