DOĞAL SİT ALANLARINA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ
Doğal sit alanlarında RES ve GES kurulumuyla ilgili düzenleme getirildi. Ancak asıl büyük değişiklik bu alanlardaki yapılaşma yasağında yaşandı. Sadece turizm amaçlı tesis yapımına açık olan bu alanlarda bundan sonra kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabilecek.

DOĞAL SİT ALANLARI YENİLENEBİLİR ENERJİYE KISMEN KAPATILDI

Doğal sit alanları hakkında GES, RES ile doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları ilke kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1. derece doğal sit alanlarında RES projelerine izin verilmeyecek. Ancak mevcut tesisler izin süresince faaliyetlerine devam edebilecek. Bu tesislerde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidilemeyecek. Bilimsel raporun hazırlanması ve Bölge Komisyonunca uygun bulunması halinde, türbin kapasitesi artırılabilecek ve/veya izin süresinin uzatılabilecek. Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre mesafede olması ile kuş göç yollarından en az 300 metre uzaklıkta olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması koşulları aranacak.

Bu alanlarda GES projelerine de izin verilmeyecek. 2. Derece ve 3. Derece Doğal Sit alanlarında ise GES projelerinin bu alanlara en az 300 metre mesafede olması istenecek. Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu geçmemesi koşulu da aranacak.

SİT ALANLARINDA KAMU YATIRIMLARINA KISMİ İZİN ÇIKTI

Doğal sit alanlarında Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacak. Ancak bu alanlarda kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabilecek. Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapılar yapılabilecek. Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımları yapılabilecek. Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetleri yapılabilecek. Tüm bunlar için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izninin alınması gerekecek.