ÇANAKKALE MERKEZ’DEKİ BU ARSA 39 MİLYON LİRA!

Çanakkale Merkez’deki 30 dönüm arsa 39 milyona satılıyor. Toprak Mahsülleri Ofisine ait arsa için 23 Mayıs’ta ihale düzenlenecek.

Tesisi satıyor ama asıl değerli olan arsa

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait arsa Çanakkale Merkez’de Kepez Köyü’nde bulunuyor. Arsanın içinde hizmet binası, lojman, misafirhane ve 4 bin 500 ton kapasiteli yatay depo bulunuyor.

Muhammen bedeli 39 milyon TL olarak belirlenen TMO tesisi için ihale 23 Mayıs’ta yapılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle;

1 – Taşınmaz için tespit edilen bedelin yüzde 3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

2 – Söz konusu taşınmazın satış ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi’ne göre yapılacaktır.

3 – Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarının belirtilen tarihte ve belirtilen saatten en geç yarım saat önce TMO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.

4 – İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel: 0 312 416 33 51) temin edilebilir.

5 – Teklif isteme dosya bedeli 200 TL (İkiyüz TL) dir.

6 – Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 – TMO 2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmayıp, gayrimenkulün satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.