BAKIRKÖY RUH VE SENİR HASTALIKLARI HASTANESİ YENİLENİYOR
Bakırköy’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sinan Erdem Spor Salonu gibi önemli kurumları kapsayan imar planı askıya çıkarıldı. Plan, tescilli binaları nedeniyle yenilenemeyen hastaneye yeni binalar yapılmasını ve mevcut yolların bir miktar genişletilmesini öngörüyor.

İmar planı 103 hektar alanı kapsıyor

İstanbul Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, 251 ada 14, 17, 28 ve 33 parseller ile 468 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, bakanlık tarafından 20 Nisan 2017 tarihinde onaylandı.

103 hektar yani 1 milyon 38 bin metrekarelik alanı kapsayan planlama alanında önemli kurumlar yer alıyor.

Bugün askıya çıkarılan Bakırköy Zuhuratbaba imar planı teklifi 20 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek. İtirazlar askı süreci boyunca geçerli olacak.

İşte İmar planının ayrıntıları!

Planın gerekçesinde şu ifadeler kullanılıyor;

“Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi zaman içerisinde artan hasta sayısı ve mevcut yapıların yetersizliği sebebiyle yapıların iyileştirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Ancak mevcut binaların eskimesi, hastanenin kullandığı yapıların tescilli olması nedeniyle sınırlı müdahalenin yapılabiliyor olması verilen hizmetlerin bu yapılarda karşılanmasını imkansız hale getirmeye başlamıştır. Ayrıca hastane, yeni teknolojik gelişmelere de bağlı olarak ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş; nitelikli sağlık ünitelerinin oluşturulmasına yönelik ilave mekan gereksinimi doğmuştur. Dolayısıyla hem sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması hem sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaç ve taleplerin karşılanması hem de teknolojiye bağlı gelişen sağlık teçhizatlarının sağlık birimleri bünyesinde karşılanabilmesi ve teknolojik yapıyla entegre sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla hastanenin ihtiyacı olan ilave mekan gereksinimini karşılamaya yönelik yeni bir düzenleme yapılması gerekmiştir. Söz konusu düzenleme; geçmişten bugüne barındırdığı tarihi ve kültürel kimliği, doğal ve çevresel değerleri ile gelişmiş ulaşım olanaklarına sahip planlama alanının tarihi-kültürel kimliğinin geleceğe aktarımı, kültürel sürekliliğin sağlanması için de önem arz etmektedir.”

Planda Sinan Erdem’de maç günleri yaşanan yoğunluğa vurgu yapılıyor;

“Sinan Erdem Spor Salonu metro, metrobüs, otobüs gibi çeşitli ulaşım alternatifleriyle erişilebilirliği yüksek bir noktada yer almaktadır. Her iki kullanım da önemli bir kullanıcı yoğunluğuna sahiptir. Özellikle Sinan Erdem Spor Salonu kesiminde organizasyonlarda ulaşım akslarında önemli bir yoğunluk yaşanmaktadır. Organizasyonlar esnasında gelen ilave taşıt yükünü, kent içi trafik akışını kesintiye uğratmadan alan içine yönlendirmek ve araç sirkülasyonunu D-100 ve Ataköy Kavşağına doğrudan vermeksizin güney ve doğu bağlantılarına yönlendirerek sağlamak için yeni bir düzenleme yapılması gerekmiştir. “