BAKANLIKTAN AZİZ KOCAOĞLU’NA CEVAP GELDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz gün Mavişehir’de bulunan 115 bin metrekare büyüklüğündeki spor alanının imara açılmasına isyan etmişti. Alanı alan özel şahısların, spor alanı imarının ticari ve konut alanı olarak değiştirilmesi için yüzde 25’inin İller Bankası’na satıldığını belirtmiş ve duruma tepki göstermişti. İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu alanın kamu menfaati gözetilerek ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığı belirtildi.

İller Bankası arsaya bedel ödemedi

Açıklamada parsellerin İller Bankası’nca bedelsiz alındığı belirtildi. 115 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın imar planı tekliflerini İmar Kanunu’na göre hazırlandığı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı arsayı istemiyor

Bakanlık açıklamasında “Mevcut imar planlarında parsellerin devletin çok yüklü bedeller ödeyerek arsayı kamulaştırması ve Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi öngörülmektedir. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı muvafakat ettiklerini bildirmiştir.” denildi.

Devlet hiç bir şey ödemeyecek

Açıklamada, “Planlarda; parseller, bölgenin ihtiyacı olan sosyal alanlara dönüştürülmesi ve yeni kamu alanlarının da devletin eline hiçbir bedel ödenmeden geçmesi sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Plan teklifimizde; bölgenin ihtiyacı olan sosyal alanlar, metro çıkışı meydan düzenlemesi ve otopark sorununun giderilmiştir.” denildi.

Arsanın yüzde 70’i kamuya bedelsiz bırakılacak

Bakanlık, arsanın yüzde 70’inin Mavişehir bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kamuya bedelsiz olarak terk edildiğini belirtti. Açıklama şöyle devam etti: “Geriye kalan 37 bin metrekarelik kısmın imara açıldığı; bu kısımdan da yüzde 25’lik payın İlbank’a bedelsiz alındığı; İlbank’ın buradan elde edilecek gelirin de yasa gereği yüzde 50 lik kısmının kentsel dönüşüm özel hesabına aktardığı göz önüne alındığında kamu menfaatinin gözetildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca henüz onaylanan bir plan olmayıp sadece kurum görüşleri talep edilmiştir. Gelecek kurum görüşleri incelendikten sonra Bakanlığımızca değerlendirme yapılacaktır.”