ANTALYA BALBEY KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BU YIL BİTECEK VE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK!
Antalya Balbey Mahallesi için hazırlanan proje çalışmalarında sona gelindi. Proje, bu yıl içinde bitirilerek tanıtımı yapılacak.
Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Kentsel Yenileme Alanı’ ilan edilen Balbey Mahallesi Projesi çalışmaları devam ediyor. 399 parselde yaklaşık 1700 hissedarın bulunduğu bölgenin projesinin bu yıl içinde bitirileceği ve hak sahiplerinin de olacağı geniş katılımlı toplantıda tanıtımının yapılacağı ifade edildi. Proje çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yürütüyor.

16 hektarlık alan

1957’de ilk, 2014 yılında son revizyon imar planı yapılan 1992 yılında SİT alanı ilan edilen ve Koruma İmar Planı 1994 yılında onaylanan Balbey Mahallesi’nde Kentsel Sit Alanı ve çevresini kapsayan yaklaşık 16 hektarlık alan 23 Mart 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden 24 Nisan 2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Yenileme Alanı” ilan edilmişti.

Tarihi ve turistik olacak

Proje; Balbey, Yüksekalan ve Tahılpazarı mahallerinin bir kısmını kapsıyor. Toplam büyüklüğü 115 bin 231 metrekare alana ulaşan 399 parselin bulunduğu proje alanında 47 tescilli bina bulunuyor. Proje ile Balbey korunarak, yenilenecek. Alt yapıya kavuşacak olan Balbey Mahallesi’ndeki eski yapılar yeniden inşa ve restore edilecek. Konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulacak, doğal afete karşı tedbirler alınacak. Tarihi ve kültürel değerler korunacak ve Antalya’ya kazandırılacak. Balbey tarihi ve turistik bir mahalle olacak.
Kentsel dönüşüm projesi ile Melikgazi yenileniyor!

Bölge kalkınacak

Balbey’de 3-6 metre arasında değişen sokak genişlikleri içinde oldukça yeşil bir doku hakim. Kendi kendine yenilenme kapasitesinin düşük olduğu Balbey Mahallesi’nde Kentsel Yenileme Projesi ile tarihi doku ve sivil mimari birikiminin korunarak tarihi ve doğal değerlerin üzerinde oluşan kent baskısının kaldırılması, mekansal, ekonomik, demografik ve sosyal sorunların tespit edilerek alanın teknik altyapı ve sosyal donatı yetersizliğinin giderilmesi ve yerel ekonomik kalkınmasının sağlaması hedefleniyor.

Antalya’da erken dönemlerden itibaren kale dışında gelişen varoş iskanı içinde yer alan Balbey Mahallesi, Sultan 2. Bayezıd (1481-1512) dönemi Akıncı beylerinden Malkoçoğlu Bali Bey tarafından yaptırılan Bali Bey Camii çevresinde bir yerleşim alanı olarak gelişti. Zaman içinde ismi Bali Bey’den Balbey’e dönüşen, Kale içi benzeri yapılaşmanın egemen olduğu bu mahalle, yeni Antalya’nın merkezinde bir ölçüde eski karakterini muhafaza etti.