2017 YILI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACI HAKLARI NELER? İŞTE DETAYLAR…
Kentsel dönüşümde kiracılara da mağdur olmamaları adına bazı finansal destekler sağlanıyor. Peki, kentsel dönüşümde kiracıların hakları nelerdir? Kiracılara ne gibi yardımlar yapılır?
Kentsel dönüşümde riskli binası yıkılan hak sahiplerine devlet bazı finansal destekler sağlıyor. Kentsel dönüşümde kiracılar da “hak sahibi” olarak kabul ediliyor. Malikler ile aynı haklar olmasa da kiracılara da kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olmaları adına belli haklar veriliyor.

Peki, kentsel dönüşümde kiracı hakları 2017 nelerdir? Kiracılara kira yardımı yapılır mı? Yapılırsa ne kadarlık bir yardım yapılır? İşte 7 soruda kentsel dönüşümde kiracı hakları 2017;

1- Kiracılara hangi yardımlar yapılır?

Kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Ayrıca kiracılar bankaların faiz desteğinden de faydalanabiliyor.

Kiracılar, iki katı kadar kira bedeli (taşınma parası) ya da bankaların faiz desteğinden yararlanabiliyor. Ancak Bakanlığın vermiş olduğu bu yardımların sadece bir tanesinden faydalanmak mümkün oluyor. Hem kira bedeli hem de faiz desteği alınamıyor.

2- Kiracılar kaç ay kira yardımı alabilir?

Kiracılar, malikler gibi 18 ay boyunca kira yardımı alamıyor. Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) veriliyor.

3- Kira yardımı için aranan şartlar nelerdir?

Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor. Kiracılardan sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılıyor.

4- Riskli olarak tespit edilen konutta ikamet eden kiracılardan istenen belgeler nelerdir?

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
d) Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres
bilgileri ile uyumlu olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait
elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,
e) Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit
edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
f) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)
Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve
mühürlü yazı istenecektir
j) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi alınacaktır.

5- Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri bulunan kiracılardan istenen belgeler nelerdir?

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
d) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
e) Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair
riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü
gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su,
doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son
üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,
f) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren
vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak
sicil kaydı,
g) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi alınacaktır.
Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC
Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı
şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN
Numarası uyumlu olmalıdır.

6- Riskli olarak tespit edilen lojmanda ikamet eden kiracılardan istenen belgeler nelerdir?

a) Başvuru dilekçesi, (Kiracılar için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe
ıslak imzalı olmalıdır.)
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),
d) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı
tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait elektrik, su,
doğalgaz veya telefon faturası,
e) Riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında ikamet ettiğine dair riskli yapı
tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ilgili kurumdan aldığı lojman
tahsis ve tahliye yazısı,
f) Lojmanda ikamet eden kişiye/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye
ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.

7- 2017’de hangi ilde kiracıya ne kadar yardım yapılır?

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis; Kiracı (Defaten) : 1.070,00 TL

Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce; Kiracı (Defaten) : 1.210,00 TL

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman,Çanakkale; Kiracı (Defaten) : 1.350,00 TL

Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van; Kiracı (Defaten) : 1.490,00 TL

Adana, Antalya, Bursa, Konya; Kiracı (Defaten) : 1.620,00 TL

Ankara, İstanbul, İzmir; Kiracı (Defaten) : 1.720,00 TL