2017 EMLAK VERGİSİ ORANLARI BELLİ OLDU

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?

SONUÇLARI GÖSTER

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergisi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri belli oldu.

2016 YILINA AİT YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI % 3,83

Buna göre; emlak vergisi mükelleflerinin 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 olarak tespit edildi.

2016 YILI VE ÖNCEKİ YILLARDA MÜKELLEF OLANLARIN 2017 YILINA AİT EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN HESABI

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak.

ÖRNEK

Mükellef (A) Ankara ili, Ayaş Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010 yılında satın almıştır. 2016 yılı emlak vergi değeri 175 bin  TL olan meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacak.

2017 YILI İTİBARIYLA MÜKELLEF OLACAKLARIN EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ

Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan  %5,055 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %2,79 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak.

2016 yılı değerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK

Mükellef (B) 2016 yılında Bursa ili, Mudanya ilçesi sınırları içinde 500 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir.

Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 190,00 TL’dir.

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055, 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %2,79 ve 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı ise %3,83 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2017 yılında başlayacak bu mükellefin 2016 yılında satın aldığı arsanın 2017 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

ÖRNEK

Mükellef (C) Erzincan Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2010 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2016 yılında satın almıştır.

Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir.

Bu işyeri için 2017 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.036,43 TL’dir.

Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 75 TL’dir.

2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %5,055, 2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %2,79 ve 2017 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %3,83 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2017 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2017 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

İLK TAKSİTLER MART’TA BAŞLIYOR

2017 yılına ait emlak vergisi ödemeleri 1 Mart’ta başlıyor, 31 Mayıs’ta sona eriyor.

İsteyenler bu dönem içerisinde ilk taksitini, isteyenler verginin tamamını ödüyor.

İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde tahsil ediliyor.

Ödemeler bağlı olunan ilçe belediyesine yapılıyor. Vergi PTT aracılığı ile veya internet üzerinden e-belediye sistemi ile de ödenebiliyor.

TEK MESKENİ OLANLAR MUAF

Kanunen emlak vergisinde tek mesken muafiyeti bulunuyor.

200 metrekareden küçük tek meskeni olup, geliri olmayan kimseler vergiden muaf tutuluyor.

Muafiyet için koşullara sahip kişilerin belediyeye giderek müracaat etmeleri gerekiyor.

Bildiri yapmayan ve dolayısı ile vergiyi ödeyenler ise geriye dönük 5 yıllık verginin iadesini talep edebiliyor.